Definitief Ontwerp herinrichting Westerhoutweg vastgesteld

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK – Vandaag heeft het college het Definitief Ontwerp (DO) voor de herinrichting
van de Westerhoutweg vastgesteld. Deze herinrichting is onderdeel van de doorfietsroute in
de IJmond. Volgens de voorlopige planning starten de werkzaamheden in het voorjaar van
2021.

Samen met bewoners
Bewoners van de Westerhoutweg en inwoners van de gemeente konden tussen 11 mei en
19 juni 2020 hun reactie geven op het ontwerp. De gemeente vindt het belangrijk dat in het
ontwerp rekening wordt gehouden met de wensen van bewoners en belanghebbenden.
Daarom heeft de gemeente inspraakbijeenkomsten georganiseerd. En is er geluisterd naar
de inwoners. Op basis van de ontvangen reacties zijn wijzigingen in het ontwerp gemaakt,
zoals het doorgaande voetpad naast het fietspad, een drempel en extra langsparkeervakken.

Westerhoutweg wordt een fietsstraat
Vanaf Holland op zijn Smalst tot aan Westerhoutweg 20 legt de gemeente een fietsstraat
aan. De fietsstraat krijgt rood asfalt. Met aan weerszijden klinkers. Dit is vergelijkbaar met de
Groenelaan. Op het eerste deel vanaf de Vondellaan, ter hoogte van de Smaeckkamer blijft
het fietspad achter de bomen. Het fietspad wordt in rood asfalt aangelegd. Het Definitieve
Ontwerp en meer informatie over de doorfietsroute staat op de website van de gemeente
Beverwijk.

Over de doorfietsroute
De gemeenten Haarlem, Velsen, Heemskerk en Beverwijk werken samen aan de
doorfietsroute. Dat is een directe verbinding met zoveel mogelijk voorrang voor fietsers, vlak
asfalt, weinig obstakels en weinig hinder van ander verkeer. Hierdoor fietsen inwoners snel
en makkelijk van en naar hun bestemming. Hopelijk laten hierdoor meer mensen de auto
staan voor hun reizen in de IJmond. De doorfietsroute wordt voor 75% gesubsidieerd door
de provincie Noord-Holland.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing