Definitief Ontwerp herinrichting Wijk Warande vastgesteld

Door: Ab Jenema

BEVERWIJK - Op 7 juni is door het college van B&W het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van de Wijk Warande vastgesteld. Het riool in de wijk moet vervangen worden. Aangezien het asfalt er dan uit moet, is dit meteen een mooi moment om verbeteringen aan de straat en het groen uit te voeren. Er is een ontwerp tot stand gekomen waardoor de leefbaarheid in de wijk verbetert en het groen beter tot recht komt. Van het begin tot het vaststellen van het ontwerp zijn bewoners, scholen en wijkgroepen betrokken bij het ontwerp. De herinrichting start naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022. 

Samen met bewoners
De gemeente vindt het belangrijk om de wijk samen met inwoners, scholen en wijkgroepen opnieuw in te richten. In 2020 hebben zij al tips en wensen over de inrichting van de wijk kunnen geven. Pas daarna is de gemeente aan de slag gegaan met een eerste ontwerp. In dit ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de inwoners. Vervolgens is het eerste ontwerp online gepresenteerd, ook hier konden bewoners en belanghebbenden op reageren. De participatie is met behulp van een interactieve website www.wijkwarande.nl  gehouden. Inwoners konden zich meteen aanmelden om aan te sluiten bij een klankbordgroep. In de klankbordgroep is het ontwerp uitgebreid besproken. De participatie heeft er uiteindelijk toe geleid dat goede suggesties zijn overgenomen in het nieuwe plan. Het definitief ontwerp is tot stand gekomen na een intensief participatietraject.

Planning herinrichting
De komende 3 jaar gaat de gemeente aan de slag met de herinrichting van de wijk Warande. De hele wijk wordt niet in een keer aangepakt. Maar in delen. Hiervoor is gekozen, zodat de wijk altijd goed bereikbaar blijft. De herinrichting begint in het najaar van 2022. De gemeente start bij de scholen (noordzijde). En gaat daarna van noord naar zuid. De verdere planning is nog niet bekend. Inwoners worden tijdig op de hoogte gesteld.

30-km gebied, groen en eenrichtingsverkeer
Naast dat het riool vervangen wordt, gaat de gemeente ook verbeteringen aan de straat uitvoeren. Zo gaat het asfalt er allemaal uit. De straten krijgen klinkers in een warme rode kleur. Daarnaast wordt de wijk ingericht als 30-km gebied. En worden er parkeerplaatsen aangelegd, zodat inwoners niet meer op de stoep hoeven te parkeren. De gemeente houdt rekening met voldoende parkeerplaatsen. Ook komt er meer ruimte voor bomen en planten in de straat. In het plan is daarom minder verharding en meer groen opgenomen. In samenspraak met de scholen ’t Kraaiennest en de Montessorischool en de wijkgroep is besloten om de Zonnebloemlaan, Laan van Blois, Crocuslaan en Hyacinthenlaan in te richten als eenrichtingsverkeer voor auto’s. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid rond de scholen.

Meer informatie over de herinrichting?

Kijk op de pagina https://www.beverwijk.nl/herinrichting-wijk-warande

 

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing