Definitieve vergunning voor windparken

Door: Jan Pronk

IJMOND - De provincie Noord-Holland heeft besloten de definitieve vergunningen te verlenen voor de windparken Ferrum (Velsen) en Groetpolder (Hollands Kroon). 
De initiatiefnemers kunnen nu verdere voorbereidingen treffen voor de realisatie van de windparken.
Beide windparken vallen onder de zes herstructureringsprojecten voor Wind op Land. 
De windparken dragen bij aan de provinciale taakstelling voor Wind op land. In 2020 moet in Noord-Holland 685,5 mw opgesteld vermogen van windenergie op land worden gerealiseerd. 
De provincie heeft nu voor drie parken de definitieve vergunningen verleend. 
De komende maanden nemen Gedeputeerde Staten ook een besluit over de definitieve vergunning voor de beoogde windparken in Amsterdam (Nieuwe Hemweg en Havenwind) en Velsen (Spuisluis). 

                  

Windpark Ferrum                             

Het gaat om de bouw en exploitatie van drie windturbines, drie kraanopstelplaatsen en één inkoopstation gelegen aan de Reyndersweg op het terrein van Tata Steel. Het type windturbine is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het gaat om windmolens met een maximale tiphoogte van 125 m, een maximale ashoogte van 80 m en een maximale rotordiameter van 90 m.  

Windpark Groetpolder                                                                                                          

Het gaat om de herstructurering van het bestaande windpark Groetpolder. In het project worden twaalf van de negentien windturbines verwijderd en binnen dezelfde lijn vervangen door zes nieuwe grotere turbines. De resterende zeven windmolens blijven als duidelijke separate lijn staan. De huidige negentien turbines hebben een ashoogte van 46 meter en een rotordiameter van 43 meter. De nieuwe turbines hebben een ashoogte van 99 meter en een rotordiameter van 100 meter met een productiecapaciteit van in totaal 15 MW. Er worden twaalf windturbines van in totaal 7,2 MW gesloopt.

De beschikkingen, verklaringen van geen bedenkingen en de aanvragen en de bijbehorende stukken liggen 20 juli 2017 t/m 30 augustus 2017 ter inzage op www.noord-holland.nl/actueel/terinzageleggingen en (digitaal) bij: Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem. Vraag naar Rob Lunshof;

Windpark Ferrum:

Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk; Klantenservice van het stadhuis van Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden;

Windpark Groetpolder:

Gemeente Hollands Kroon, Molenvaart 67 te Anna Paulowna. Graag afspraak maken met Dirk Treffers of Lidia Pronk, telefoon: 088-3215000

De besluiten staan open voor beroep bij de Raad van State.

advertenties

Autoverzekering vergelijken
Bloemsierkunst De Duinroos
Energie vergelijken
Goedkoopste Energieleverancier
TarwegrasKoning
Energie Vergelijken
Aansprakelijkheidsverzekering
Energievergelijker
Lenary.nl
Kentekencheck
goedbegin.eu
Sim Only Check
Fietspoint
Vergelijk vaste lasten
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
Ikvergelijk.nu
Online Casino Informatie
Telefoon.nl
Creditcard.nl
huizenmarkt.nl
Genesis Casino
Zonvakantie Oktober
Independer
TV Expert
Online Casino Legends
Radio Control Expert
SimOnly Discount
Outdoor kleding
Uitvaartverzekering.nl
HaardenExpress
Zakelijk bankieren
iDeal Casinogids
Uitvaartverzekering vergelijken
Vegas Hero
Voice Over Agency
Marriott Vacation Club