Digitale bijeenkomsten over aardgasvrij Beverwijk op 22 februari en 8 maart

Door: Ab Jenema

BEVERWIJK - Tussen nu en 2050 zullen we overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Samen zorgen we ervoor dat we duurzaam, maar ook toekomstbestendig, comfortabel en betaalbaar gaan wonen, werken en leven. Hoe en wanneer we overgaan op duurzame warmtebronnen leggen we vast in de Transitievisie Warmte (TVW). Op 22 februari en op 8 maart organiseren gemeente Beverwijk en Omgevingsdienst IJmond digitale bijeenkomsten waarbij we aardgasvrij wonen en de Transitievisie Warmte met u willen bespreken.

Datum: 22 februari en/of 8 maart (u bent welkom bij beide bijeenkomsten)

Locatie: online via ZOOM, link volgt na aanmelding

Tijd: start om 19.30 uur en einde rond 21.00 uur

Aanmelden via www.odijmond.nl/aanmelden-beverwijk<http://www.odijmond.nl/aanmelden-beverwijk>

Agenda
Op 22 februari vertellen we u meer over de Transitievisie Warmte, over de planning en techniek en waarom we nu al stappen willen zetten. OP 8 maart gaan we in op de wijken die kansen bieden om als eerste van het aardgas af te gaan en welke partijen hierbij betrokken zijn. Ook bespreken we welke duurzame verwarming mogelijk is.

Wilt u nu alvast uw mening laten weten? Of bent u niet in de gelegenheid om aan te sluiten? Vul de vragenlijst in via www.odijmond.nl/aardgasvrij-beverwijk<http://www.odijmond.nl/aardgasvrij-beverwijk>.

Transitievisie Warmte (TVW)
De gemeente werkt aan een Transitievisie Warmte (TVW), een tijdspad waarin beschreven wordt wanneer welke wijk in gemeente Beverwijk van het aardgas af kan. Inmiddels hebben de gemeente en Omgevingsdienst IJmond alle technische informatie verzameld in bijeenkomsten met partijen als PWN, ECOBeverwijk, Hoogheemraadschap Noorderkwartier, woningbouwcorporaties, HVC, Liander en Stedin. Op basis daarvan is een concept TVW opgesteld. Hierin staat beschreven welke wijk technisch gezien als eerste van het aardgas af kan en hoe we dan duurzaam gaan verwarmen.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing