Drie kandidaten maken schetsontwerp voor nieuw beeld in ‘Een Zee van Staal’

Door: Jan Pronk

Castor - Alphons ter Avest

WIJK AAN ZEE –  In 2024 bestaat het Beeldenpark Een Zee van Staal in Wijk aan Zee 25 jaar. In aanloop naar dit jubileum wordt een deel van het park vanaf komend najaar tijdelijk ingericht als bouwterrein. Dit is nodig in verband met de aansluiting van het windpark Hollandse Kust (west Beta) op zee. Het bestuur van Stichting Beeldenpark wil beide gebeurtenissen – het herstel van het park en het jubileum – volgend jaar markeren met de verwerving van een nieuw beeld. Hiervoor zijn inmiddels drie beeldend kunstenaars geselecteerd.

Om het selectieproces op een goede manier te begeleiden, is een brede commissie samengesteld. Naast Jaap Velserboer, kunstenaar en curator voor het Beeldenpark, bestaat de commissie uit Hella van der Pal (vicevoorzitter Een Zee van Staal), Jaap Durge (vicevoorzitter Dorpsraad Wijk aan Zee), Mattie van der Worm (als beeldend kunstenaar afgevaardigde namens de gemeenten Beverwijk en Velsen), Raymond Duindam (beheerder van het Noordhollands Duinreservaat namens PWN), Manon Raats (stakeholdermanager TenneT) en Onno van den Muysenberg (externe expert op het gebied van kunst in de openbare ruimte).

Opdracht uitgeschreven

In de opdracht die is uitgeschreven vraagt de stichting om een beeld van staal. Jaap Velserboer: “De opdracht moet echter breed gezien worden. Nadrukkelijk hebben we ook kunstenaars uitgenodigd die normaal gesproken niet met staal werken, maar wel hun werk in staal kunnen laten uitvoeren door middel van gieten, 3d-printen, koude vervorming enzovoorts. Als thema is gekozen voor de steekwoorden: schone energie, duurzaamheid, fossiel-vrije toekomst, symbiose, een nieuwe tijd.” 

Mooie mix

Uit de 95 inzendingen zijn drie kunstenaars geselecteerd. Deze bieden volgens Velserboer een mooie mix qua leeftijd, carrière en beeldtaal. “Met zijn constructieve aanpak vol contouren en lijnen maakt Alphons ter Avest ruimtelijke tekeningen. Werken die echt iets met de kijker doen. Catinka Kersten verstaat de kunst om met haar beelden een verhaal te vertellen. Haar werk oogt zeer organisch, alsof het geboetseerd is. Maze de Boer is een multidisciplinaire kunstenaar die in zijn werk op zoek gaat naar het vervagen van de grenzen tussen beeldende kunst, architectuur, theater en performance.” 

Zorgvuldige inpassing

Op maandag 7 juli jl. hebben de drie kunstenaars met leden van de commissie en grondeigenaar PWN op locatie naar de plek voor het beeld gekeken.  Velserboer: “Omdat het park in Natura 2000-gebied ligt, is de grootst mogelijke zorgvuldigheid geboden. PWN stelt namelijk specifieke eisen aan de plek, het transport over het terrein en de fundering van het beeld. Zo is een paalfundering bijvoorbeeld niet toegestaan. De kunstenaar dient daar rekening mee te houden in het ontwerp.” 

Reacties gemeenschap

Aan de drie kandidaten is gevraagd een schetsontwerp te maken van hun beeld. Deze zullen na de zomer van dit jaar beschikbaar zijn. “In het najaar buigt de commissie zich over de schetsontwerpen. Tegen die tijd worden de ontwerpen ook publiekelijk gedeeld met de lokale gemeenschap van Wijk aan Zee, zodat mensen kunnen aangeven wat deze ontwerpen met hen doen”, aldus Velserboer. Waar en wanneer de ontwerpen worden getoond, zal de stichting te zijner tijd nog laten weten.

 

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing