Duurzaamheidsambities, -resultaten en -inspanningen van Tata Steel in kaart

Door: Jan Pronk

IJMUIDEN - Tata Steel Nederland heeft het duurzaamheidsverslag over het boekjaar 2021/2022 gepubliceerd. Met het verslag wil het staalbedrijf inzage geven in de stappen die gezet zijn om versneld te verduurzamen en zo de impact op de directe leefomgeving en het klimaat verder te verminderen. Tegelijkertijd is het een uitnodiging aan belanghebbenden om hierbij gezamenlijk op te trekken.

"2021/2022 is een gamechanger voor onze duurzaamheidsambities", stelt Hans van den Berg, CEO van Tata Steel Nederland. "Met onze activiteiten in de Europese Unie, Zwitserland, Turkije en de Verenigde Staten zijn wij een van de grootste staalproducenten in Europa en leveren wij wereldwijd staal van hoge kwaliteit aan veeleisende klanten. Ons staalbedrijf in IJmuiden vervult een belangrijke rol in de regio en wij willen ook de komende 100 jaar een onlosmakelijk onderdeel van de IJmond blijven. Terwijl we onafgebroken hoogwaardig staal maken, zetten we steviger in op het verder minimaliseren van de impact op onze directe omgeving, koersen we vol op de transformatie tot een schonere, groenere en circulaire staalproducent en hebben we onze klimaatambities aangescherpt."

Van den Berg vervolgt: "Onze ambities kunnen wij alleen realiseren in nauwe samenwerking en dialoog met omwonenden, overheden, klanten, ngo's en andere belanghebbenden. Wij willen daarom transparant zijn over onze duurzaamheidsambities, -resultaten en -inspanningen. Ik hoop dat dit verslag helpt in het elkaar vinden in het gesprek en gezamenlijke oplossingen."

Het duurzaamheidsverslag geeft inzicht in de thema's die voor het bedrijf en belanghebbenden relevant zijn, namelijk het verder terugbrengen van de impact van geur, stof en geluid op de directe omgeving; de herziene klimaatstrategie en de productie van groen staal via de waterstofroute; het welzijn, gezondheid en vitaliteit van medewerkers; en langetermijnwinstgevendheid.

 

Enkele belangrijke ontwikkelingen in 2021/2022

·       Milieu & omgeving. Binnen het Roadmap Plus-verbeterprogramma zijn diverse maatregelen gerealiseerd om de uitstoot van PAK's (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) verder te verminderen. Eerste metingen door onafhankelijke meetbureaus laten zien dat de beoogde halvering ten opzichte van 2019 is gerealiseerd.

·       Milieu & omgeving. Recent is de bouw gestart van een ontstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek. Door een aangepast ontwerp kan de ontstoffingsinstallatie naar verwachting al komend jaar in bedrijf genomen worden. Naar verwachting zal daardoor de uitstoot van stof, lood en zware metalen van deze fabriek met circa 80% verminderen.

·       Decarbonisatie & duurzaamheid. Tata Steel is verantwoordelijk voor een totale directe en indirecte uitstoot van 15,7 miljoen ton CO2. Hierin zijn voor het eerst de zogenoemde scope 3-emissies meegenomen (4,3 miljoen ton; 27% van de totale CO2-uitstoot). Het bedrijf wil de komende jaren deze indirecte emissies nog nauwkeuriger in beeld krijgen.

·       Decarbonisatie & duurzaamheid. In september 2021 heeft Tata Steel de klimaatstrategie herzien en richt zich sindsdien op de productie van groen staal op basis van waterstof. Dit betekent een radicale transformatie van het bedrijf waarbij uiteindelijk onder andere afscheid genomen zal worden van beide hoogovens en kooks- en gasfabrieken.

·       Decarbonisatie & duurzaamheid. Er is een goede start gemaakt met de zogenoemde ontwerpfase. In augustus is aan drie bedrijven de opdracht gegund om de verdere technische voorbereidingen gedetailleerder uit te werken.

·       Decarbonisatie & duurzaamheid. Enkele maanden geleden heeft Tata Steel de klimaatambities aangescherpt. In 2030 wil het bedrijf circa 35 tot 40% minder CO2 uitstoten en in 2045 wil het volledig CO2-neutraal zijn.

·       Decarbonisatie & duurzaamheid. Door heel Europa worden op Tata Steel-locaties CO2-reducerende maatregelen genomen. De nieuwe fabriek in Geldermalsen bijvoorbeeld draait volledig op elektriciteit en de site in het Finse Naantali wordt sinds begin dit jaar verwarmd door warmtepompen die werken op groene elektriciteit. Deze locatie opereert hierdoor nagenoeg CO2-neutraal voor scope 1 en 2. Op dit moment wordt in de fabriek in Maubeuge (Frankrijk) een voorverwarmoven vervangen door een energiezuinigere oven. Ook wordt door een slimmer ontwerp de gegenereerde warmte elders in het productieproces hergebruikt. Het energieverbruik en de CO2-uitstoot zijn hierdoor lager.

 

·       Mens & maatschappij. Tata Steel heeft afgelopen jaar een nieuw diversiteit- en inclusieprogramma opgesteld. De komende jaren wil het bedrijf het werkklimaat zodanig verbeteren dat 99% van de medewerkers het gevoel heeft dat het zichzelf kan zijn op het werk. Ook wordt gestreefd naar meer culturele diversiteit en meer vrouwen in mbo-technische en in besluitvormende functies.

·       Klant & waarde. Om ook in de toekomst te blijven concurreren in de top van de staalwereld heeft Tata Steel onder andere een nieuwe continugietmachine in bedrijf genomen. Met de installatie kan het staalbedrijf een nog breder palet geavanceerde staalsoorten produceren, waaronder zogenoemde 'advanced high strength steels' en 'ultra high strength steels'. Staalsoorten die supersterk, maar tegelijkertijd ook goed vervormbaar zijn. Daarmee kunnen bijvoorbeeld autofabrikanten lichtere en dus zuinigere auto's ontwerpen, die tegelijkertijd nóg veiliger zijn dan de huidige modellen.

·       Klant & waarde. Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar CO2-arm staal heeft het bedrijf Zeremis Carbon Lite gelanceerd, staal met een toegekende CO2-reductie van maximaal 100%. De lagere CO2-intensiteit is gebaseerd op CO2-besparingen die binnen Tata Steel Nederland zijn gerealiseerd en is geverifieerd door DNV.

·       Klant & waarde. Samen met Quaker Houghton is een techniek ontwikkeld om Contiflo-buizen aan de binnenzijde te voorzien van een corrosiewerende coating op waterbasis, in plaats van een zinkspray op basis van vluchtige organische stoffen. Contiflo-buizen worden wereldwijd onder andere gebruikt in kassen voor de glastuinbouw.

Het duurzaamheidsverslag is zoveel mogelijk gebaseerd op de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Ook relateert Tata Steel zijn impact aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Het streven is om in de toekomst volledig volgens de GRI-2021 criteria te rapporteren en de verslagen extern te laten verifiëren.

Tata Steel Nederland is onderdeel van het Indiase Tata Steel Limited. Het bedrijf hanteert een boekjaar dat loopt van 1 april tot 31 maart en het moederbedrijf publiceert jaarlijks op groepsniveau over duurzaamheid. Het Tata Steel Nederland Duurzaamheidsverslag 2021/2022 kan als een lokale aanvulling daarop gezien worden.

 

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing