Economische kansen Noordzeekanaalgebied door wind op zee

Door: Ab Jenema

IJMOND - Het Rijk heeft haar plannen voor drie nieuwe windparken op zee bekend gemaakt. Twee van de drie aangewezen gebieden voor windparken liggen voor de monding van het Noordzeekanaal. Het gaat om de windgebieden IJmuiden Ver en Hollandse Kust. Hier moet tussen 2023 – 2030 in totaal 5,4 gigawatt aan elektriciteit worden opgewekt.

Met de komst van de windparken heeft het Noordzeekanaalgebied economische kansen op het gebied van offshore wind. Het Noordzeekanaalgebied is goed gepositioneerd om een rol van betekenis te spelen in het bouwen en onderhouden van windparken op de Noordzee. De gunstige ligging, beschikbare ruimte en een sterk netwerk van bedrijven vormt een krachtige combinatie. De verwachting is dat met de aanleg van de windparken de directe werkgelegenheid in het gebied zal stijgen.

Tot 2023 worden op de Nederlandse Noordzee al vijf windparken gebouwd met een totaal vermogen van 3,5 gigawatt (GW), bovenop de 1 GW van  bestaande windparken. Vervolgens moet er tussen 2024 en 2030 volgens het regeerakkoord nog eens 7 GW aan windparken op zee bij komen. Hiervan nemen de nieuwe windparken IJmuiden Ver en Hollandse Kust 5,4 GW voor hun rekening.

Eiland bij IJmuiden Ver
Om de wind energie aan land te brengen komt het Rijk met een nieuw idee. TenneT onderzoekt samen met de betreffende ministeries de mogelijkheid om in IJmuiden Ver een eiland te realiseren. Op het eiland zouden gelijkstroomomvormers en transformatoren geplaatst kunnen worden om de windparken op aan te sluiten en de windenergie naar het land te leiden. Een eiland bij IJmuiden Ver biedt hiernaast ook mogelijkheden voor omzetting van windenergie naar waterstof. Het eiland kan ook waardevolle ervaringen opleveren voor een grootschaliger energie-eiland verder weg op de Noordzee na 2030.

Vanaf 2021 opent het kabinet de tenders voor de nieuwe windparken. De Nederlandse Noordzee krijgt hiermee een belangrijkere rol als duurzame energiebron.

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing