Een dynamische Boschplaat

Door: Jan Pronk

Foto : Freek Zwart

IJMOND - De Boschplaat aan de oostkant van Terschelling wordt beschouwd als één van de meest wilde stukjes Nederland. In dit prachtige natuurgebied van 4400 hectare groot waan je je alleen met de natuur. Waar kan dat nog in Nederland? Toch gaat het niet goed in dit gebied. Daarom is er een ambitieus plan opgesteld: de Boschplaatvisie 2050. In het nieuwe nummer van kwartaalblad DUIN legt voormalig medewerker Freek Zwart van Staatsbosbeheer uit wat het plan inhoudt en hoe het plan tot stand is gekomen.

Losse zandplaat
De Boschplaat was vroeger een losse zandplaat ten oosten van Terschelling. De geul tussen beide eilanden, het Koggediep, slibde in de 17e eeuw dicht. Tussen 1931 en 1937 is het gebied met Terschelling verbonden geraakt door de aanleg van een stuifdijk van bijna 9 kilometer lang. Oorspronkelijk gebeurde dit met het idee om het land daarachter in te polderen.

Gebrek aan dynamiek
Rond 1970 was de Boschplaat een waar eldorado voor plant en dier. Maar sinds de jaren ’80 gaat het zienderogen minder goed met dit natuurgebied. Er is gebrek aan dynamiek, waardoor de variatie aan planten en dieren afneemt. De begroeiing veroudert en verruigt.

Forse ingrepen
Een groot knelpunt is de kaarsrechte en starre stuifdijk. De stuifdijk belemmert dynamiek en ontwikkeling van de natuur op de Boschplaat. Na veel gesprekken met bewoners en betrokkenen ligt er een prachtig plan met onder andere forse ingrepen in de stuifdijk, zoals meer verstuiving en ‘wash overs’ (doorbraken). Komende jaren moet duidelijk worden of de natuur kan profiteren van de dynamiek die nu langzaam de ruimte wordt gegeven.

Wat komt er nog meer aan bod in kwartaalblad DUIN?
• Padden in de binnenduinrand
• De hyacintorchis: een grote mediterrane soort vorig jaar ontdekt in de duinen bij Noordwijk
• Waterwinning en natuurherstel in Berkheide
• Duinleven: trekinsecten, insecten die wegtrekken en in het voorjaar terugkeren

Over DUIN
DUIN is het magazine van Stichting Duinbehoud. Het bevat nieuws en achtergrondartikelen over het Nederlandse duingebied. Donateurs ontvangen DUIN elk kwartaal in de brievenbus. Wilt u een gratis nummer van DUIN ontvangen? Ga naar www.duinbehoud.nl/tijdschrift

Over Stichting Duinbehoud
Stichting Duinbehoud zet zich in voor het behoud en het herstel van de Nederlandse duinen. Waar nodig komt zij in actie tegen aantastingen van de natuur in de duinen. Tevens neemt zij initiatieven voor herstel van die natuur. De Stichting Duinbehoud behartigt de belangen van de natuur en de belangen van de mensen die willen genieten van die natuur.
________________________________________

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing