Eerste 32 mantelbuizen voor aanleg landkabels TenneT liggen op hun plek

Door: Ab Jenema

BEVERWIJK, 18 februari – De eerste mantelbuizen voor de landkabels van TenneT liggen op hun plek. Hiervoor zijn in de afgelopen zes weken acht ondergrondse gestuurde boringen uitgevoerd. In deze buizen worden later in het project de kabels getrokken waarmee de windparken Hollandse Kust (noord en west Alpha) worden aangesloten op het bestaande hoogspanningsstation langs de A9. Projectmanager Robert Wijnholds kijkt terug op een succesvolle start van het project.

In elk boorgat zijn vier lege mantelbuizen getrokken. Hierin worden op een later moment de elektriciteitskabels door heen getrokken. Foto: Chris Pennarts

Vanaf Landgoed Westerhout (WKT6a) in Beverwijk boorde aannemer NRG vier keer richting het nog te realiseren transformatorstation aan de Zeestraat (WKT4/5). Met een tweede elektrische boormachine is tegelijkertijd vier keer vanaf het werkterrein bij Tata Steel (WKT3) naar het terrein aan de Zeestraat geboord. Daarmee zijn de eerste acht van de bijna veertig boringen gerealiseerd. In elk boorgat zijn vier lege mantelbuizen getrokken.

Hard gewerkt
“Het is allemaal zeer goed gegaan”, zo laat Wijnholds weten. “Het boorteam heeft ontzettend hard gewerkt en er is geen vertraging opgelopen. Met dergelijke boringen kun je tijdens de uitvoering altijd dingen tegenkomen die niet voorzien zijn. Zeker als je net begint met boren. De ondergrond, die uit zand bestaat, is erg prettig om in te boren en biedt voldoende tegendruk.”

Snel schakelen
Een onvoorziene verrassing was bijvoorbeeld de stevige vorstperiode. Wijnholds: “Maar ook kreeg onze elektrische boormachine waarmee de mantelbuizen in de boorgaten worden getrokken op de laatste dag van de werkzaamheden te maken met een technisch defect. Gelukkig konden we snel schakelen door deze te vervangen door een hydraulische boorstelling. Die dag heeft het team de verloren tijd in de avond ingehaald.”

Vervolg
Tot eind 2022 gaat NRG in Heemskerk, Beverwijk  en Velsen op twaalf verschillende werkterreinen aan de slag. Inmiddels wordt het volgende werkterrein (WKT7) bij Holland op zijn Smalst ingericht en medio maart keert het boorteam terug naar Landgoed Westerhout voor vier boringen richting het terrein bij Holland op zijn Smalst. Wijnholds: “De defecte boormachine is in reparatie en de tweede elektrische boormachine die bij Tata stond wordt momenteel ingezet in Vlissingen. Zodra deze beschikbaar is, komt deze terug naar Beverwijk.”

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing