Expertise Brandwondencentrum Beverwijk ingezet voor nieuwe behandeling COVID-patiënten

Door: Ab Jenema

IJMOND - De expertise van het Brandwondencentrum Beverwijk is ingezet om op korte termijn de Intensive Care ligduur van COVID-patiënten te verkorten en de kans op overleving van patiënten te vergroten. "Zowel bij ernstig zieke brandwondenpatiënten als bij COVID-patiënten gaat het immuunsysteem in een soort overdrive. Het lichaam van de patiënt maakt hen juist zieker in plaats van beter", aldus Prof. Paul van Zuijlen directeur Brandwondencentrum Beverwijk. "Deze overeenkomst heeft ons op het spoor gezet om onze kennis in te zetten voor ernstig zieke COVID-patiënten."

Onder leiding van het brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) wordt getest of het gebruik van (het nog niet geregistreerde medicijn) Alkalische Fosfatase een gunstig effect heeft op de behandeling van COVID-patiënten. "Bij zowel COVID-patiënten als patiënten met ernstige brandwonden, zien wij hetzelfde probleem. Het lichaam verwoest zichzelf door een verkeerde reactie in het lichaam. Het immuunsysteem van een patiënt wordt fors ontregeld waardoor een levensbedreigende situatie ontstaat. Het onderliggende mechanisme van de heftige reactie van het lichaam is nog onbegrepen. Alkalische Fosfatase kan mogelijk deze ontregeling meer in balans brengen en daarmee hopelijk de klinische toestand van de patiënt verbeteren ", aldus Evelien de Jong, intensivist RKZ.

Waardevolle bijdrage
In de drie Nederlandse Brandwondencentra wordt veel onderzoek gedaan naar het verbeteren van brandwondenbehandeling. Van Zuijlen: "Als onze brandwondenexpertise waardevol kan zijn om de behandeling van COVID-patiënten te verbeteren dan willen we daar graag aan bijdragen. Hopelijk is dit onderzoek dan ook van meerwaarde voor brandwondenslachtoffers. Deze studie zal ruim honderd patiënten includeren."

Cytokinestorm
De basale functie van Alkalische Fosfatase, het behoud en herstel van bijvoorbeeld nier-, darm- en hersenbarrière is aangetoond. Juist ook de longen van de COVID-patiënten hebben hun intacte barrièrefunctie heel hard nodig om bijvoorbeeld de ernstige longschade te pareren. De ligduur op de IC van COVID-patiënten is lang. Dit komt enerzijds omdat zij langdurig aan de beademing liggen,  maar ook door de complicaties van de cytokinestorm (de mogelijk fatale reactie van het lichaam waarin te veel cytokinen uitgescheiden worden die een ontstekingsreactie veroorzaken). Theoretisch gezien zou Alkalisch Fosfatase op allebei een gunstig effect kunnen hebben en daarmee de beademingsduur kunnen verkorten en dus ook de ic-ligduur. De Jong: "Alkalische Fosfatase zou de cytokinestorm kunnen doen afnemen en hiermee de ontstekingen en de bijhorende complicaties zoals nierfalen en stollingsstoornissen doen voorkomen of afzwakken."

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing