Extramurale begeleiding in 2013 naar gemeenten

Door: Cor Beumer

BEVERWIJK – Vanaf 2013 worden gemeenten verantwoordelijk voor de extramurale begeleiding van mensen met een matige of ernstige beperking. Extramurale begeleiding is begeleiding die buiten de muren van een instelling plaatsvindt. De begeleiding wordt overgeheveld van de Awbz (Algemene wet bijzondere ziektekosten) naar de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De gemeenten in de IJmond (Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen) hebben ervoor gekozen om bij deze decentralisatie samen op te trekken. Hiervoor is de gezamenlijke kadernota ‘Van Zorg naar Participatie’ opgesteld. In de kadernota benoemen de gemeenten een gemeenschappelijke visie en missie met uitgangspunten en doelen voor de decentralisatie van begeleiding. De kadernota wordt 19 juni 2012 door de gemeenteraad van Beverwijk besproken.

De gemeenten in de IJmond willen dat haar burgers ook na de decentralisatie van begeleiding, de ondersteuning krijgen die noodzakelijk is. Begeleiding wordt daarbij niet langer gezien als zorg, maar als ondersteuning om te kunnen participeren. Burgers zijn allereerst zelf verantwoordelijk. Daarnaast hebben zij ook verantwoordelijkheden voor anderen in hun omgeving. De gemeente biedt ondersteuning bij participatie, hulp en diensten waar dit nodig is voor de meest kwetsbare groepen. Allereerst vanuit het collectief en indien dit niet mogelijk is wordt individueel maatwerk geleverd. De beperkte financiële middelen worden ingezet op die plekken waar ze het meest nodig zijn.

Voor de decentralisatie van de functie begeleiding van de Awbz naar de Wmo is een wetswijziging nodig. Dit traject is nog niet afgerond en met de val van het kabinet is het onzeker geworden of deze besluitvorming nog in deze kabinetsperiode zal plaatsvinden. Mogelijk wordt de ontwikkeling controversieel verklaard en wordt besluitvorming doorgeschoven naar een nieuw kabinet. Dit heeft niet alleen gevolgen hebben voor de ingangsdatum maar ook voor de inhoudelijke kaders van de wet. Gezien het tijdspad, de omvang van de operatie en de te verwachten grote impact op burgers en instellingen kiezen de IJmond-gemeenten er vooralsnog voor om verder te gaan met de voorbereidingen. Als landelijke besluitvorming hierom vraagt worden planningen aangepast en zo nodig ook aangepaste kaders voor besluitvorming voorgelegd.

advertenties

Autoverzekering vergelijken
Bloemsierkunst De Duinroos
Energie vergelijken
Goedkoopste Energieleverancier
TarwegrasKoning
Energie Vergelijken
Aansprakelijkheidsverzekering
Energievergelijker
Lenary.nl
Kentekencheck
goedbegin.eu
Fietspoint
Vergelijk vaste lasten
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
Creditcard.nl
huizenmarkt.nl
Genesis Casino
Zonvakantie Oktober
Independer
TV Expert
Online Casino Legends
Radio Control Expert
SimOnly Discount
Outdoor kleding
HaardenExpress
iDeal Casinogids
Uitvaartverzekering vergelijken
Vegas Hero
Voice Over Agency
Marriott Vacation Club