FESTIVITEITEN ROND KONINGSDAG IN BEVERWIJK GAAN NIET DOOR

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK - Het zijn bijzondere tijden. Terwijl de voorbereidingen volop aan de gang waren heeft het Bestuur
van de Oranjevereniging Beverwijk ook de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de
gaten gehouden. De constante vraag was, raakt dit ons wel of niet? Koningsdag 27 april is nog ver
weg, de lente komt en het waait wellicht wel over?

De steeds meer indringende maatregelen en voor ons als kantelpunt de afgelasting van het
koningsfeest in Maastricht waren aanleiding tot een uitgebreide consultatie met diverse partijen
waaronder de landelijke Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) en het
Gemeentebestuur van Beverwijk. Ook al is het moeilijk te voorspellen wat na 6 april nog gaat
komen, alle signalen wijzen helaas een negatieve richting uit. Met pijn in het hart heeft het Bestuur
van de Oranjevereniging moeten besluiten om de voorbereidingen stop te zetten en de festiviteiten
rond Koningsdag in Beverwijk niet door te laten gaan. De veiligheid en gezondheid van deelnemers
en bezoekers staat voorop en we willen daarmee geen enkel risico nemen. Maar het was ook niet
voor de hand liggend meer om te gaan feesten nu de Koning zijn verjaardag ook niet kan vieren in
Maastricht. Dat doen we toch immers allemaal met elkaar?
Bij deze willen we alle deelnemende organisaties en hun vrijwilligers danken voor hun inzet in de
voorbereidingen. Het Bestuur van de Oranjevereniging blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen
en, in lijn met het advies van de KBOV, nadenken en bekijken of er wellicht kleinschalige veilige
activiteiten voor een alternatieve Koningsdag 2020 in Beverwijk kunnen worden gerealiseerd.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing