FNV: Nederland heeft behoefte aan werk en zekerheid

Door: Ab Jenema

IJMOND - Komende week legt het kabinet Rutte III de regeringsverklaring af in de Tweede Kamer. Han Busker, voorzitter van de FNV, heeft een duidelijke boodschap aan het nieuwe kabinet: 'De FNV wil dat iedereen profiteert van de verbeterde economische ontwikkeling. Dat kan alleen als de lonen stijgen, mensen op tijd met pensioen kunnen en de doorgeslagen flexibilisering op de arbeidsmarkt wordt aangepakt.'

Aandeelhouders in de watten, mensen in de kou
Busker: 'Het regeerakkoord bevat goed klinkende doelstellingen ten aanzien van meer zekerheid. Helaas schieten de voorgestelde maatregelen vaak tekort of veroorzaken ze ronduit meer onzekerheid. Het kabinet verkeert in de misplaatste veronderstelling dat als het bedrijfsleven maar in de watten wordt gelegd, de mensen en de samenleving daarvan als vanzelf gaan profiteren.'

Loonstijging
Busker: 'Het doet ons deugd dat ook premier Rutte van mening is dat een serieuze loonstijging noodzakelijk is voor de Nederlandse werkenden. De door het kabinet beloofde koopkrachtstijging komt volgens het Centraal Planbureau ook alleen tot stand als de lonen met meer dan 3 procent stijgen. Laten ze werk maken van meer vaste contracten want een vast contract is nog steeds de beste garantie voor een loonstijging.'

Voor veel ouderen en uitkeringsgerechtigden is een inhaalslag noodzakelijk. Het wettelijk minimumloon en daarmee de AOW en de sociale uitkeringen moeten omhoog om de verdiende lonen te kunnen volgen. Het sociaal minimum, het geld dat minimaal nodig is om te kunnen leven, is nu volstrekt onvoldoende om te leven in een menswaardige samenleving. Busker: 'Op dit moment groeien er in Nederland 400.000 kinderen op in armoede. Door lonen en uitkeringen te verhogen, kan daar direct wat aan gedaan worden en dat moet dan ook snel gebeuren.'

AOW-leeftijd
In het regeerakkoord negeert het kabinet de roep uit de samenleving om een regeling te treffen die het mogelijk maakt voor mensen met zware beroepen om eerder te stoppen met werken. Busker: 'De FNV heeft een 11-puntenplan opgesteld voor een eerlijke pensionering met als belangrijkste aandachtspunten: het onmiddellijk terugdraaien van de versnelde verhoging van de pensioenleeftijd, stoppen met de onhoudbare één-op-één koppeling van de AOW-leeftijd aan de stijgende levensverwachting, verhoging van de AOW-uitkering, een flexibele AOW-leeftijd zonder fiscale boete op eerder pensioneren en met compensatie voor lagere inkomens, en het faciliteren van aanvullende cao-afspraken voor zware beroepen.

Zekerheid op de arbeidsmarkt
De FNV wil dat de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt wordt genormaliseerd. Er is ruimte voor vaste, flexibele en zelfstandige arbeid op de arbeidsmarkt zonder dat ze tegen elkaar uitgespeeld hoeven te worden. Het vaste contract is het uitgangspunt met de bijbehorende bescherming. Busker: 'Helaas worden op dit moment flexibele en zelfstandige arbeid niet alleen ingezet als de bedrijfsvoering dat logisch maakt en werkenden dat zelf willen. Vier op de tien werkenden heeft een nu onzeker arbeidscontract. Flexibele en zelfstandige arbeid wordt op grote schaal misbruikt om mensen goedkoop te laten werken, werkgeversverplichtingen te omzeilen en ondernemersrisico's af te schuiven op de werkenden.'

Bied meer zekerheid in arbeid en inkomen
Busker: 'Het kabinet heeft vertrouwen in de toekomst. De maatregelen in het regeerakkoord bieden de bevolking weinig redenen om dat vertrouwen te delen. Het wordt meer een kabinet van de aandeelhouders dan van de mensen in de straat. Terwijl er nu zoveel is om te doen: denk na over de gevolgen voor de mensen van robotisering en globalisering, zoek een oplossing voor groepen die achterblijven in de koopkrachtplaatjes van dit kabinet, zoals de Wajongers die er de komende tijd nog steeds keihard op achteruit gaan. De FNV ziet in het regeerakkoord nog te weinig aanknopingspunten om veel van overleg te verwachten en is met de leden in beraad over een offensief. We roepen de Tweede Kamer op om het beleid zo bij te sturen dat het niet blijft bij mooie doelstellingen, maar dat er werkelijk sprake zal zijn van meer zekerheid in arbeid en inkomen.'

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing