FNV sluit akkoord met NS; acties opgeschort

Door: Ab Jenema

IJMOND - FNV Spoor heeft met de NS afspraken gemaakt die belangrijk zijn voor conducteurs, rangeermedewerkers en medewerkers in de retail. Deze afspraken komen bovenop de gezamenlijke visie van NS en bonden voor een sterke NS. FNV Spoor legt de uitkomsten positief aan de leden voor, acties zijn daarmee voorlopig van de baan.

Christa Burger, bestuurder FNV Spoor: 'De afspraken gaan over het zoeken naar oplossingen voor de fysieke belasting van conducteurs, over maatwerkafspraken voor schrijnende gevallen als gevolg van de centralisatie van rangeerlocaties en over het behoud van kernactiviteiten in de retail. Daarnaast trekken we met een langetermijnagenda gezamenlijk op om een sterke NS nu en in de toekomst te waarborgen. Een sterke NS is goed voor werknemers en reizigers en borgt een hoge kwaliteit van het vervoer van deur tot deur.'

Fysieke belasting en sociale veiligheid
Onderdeel van het akkoord met de FNV is dat NS een nieuw onderzoek houdt naar de fysieke belasting van conducteurs. In het onderzoek zal ook het belangrijke vraagstuk van sociale veiligheid voor conducteurs en reizigers in de dubbeldekkers worden meegenomen. De aanpak van zwartrijders en het voorkomen van agressie en geweld is met één conducteur namelijk moeilijker en risicovol voor conducteurs én reizigers. Dit overeengekomen onderzoek is niet vrijblijvend. Totdat de resultaten van het onderzoek bekend zijn, wordt voor het verminderen van fysieke klachten met de ondernemingsraad en bonden gekeken naar een passende werkinstructie.

Maatwerk
Door een door FNV ingebrachte hardheidsclausule in het sociaal plan krijgen rangeermedewerkers de mogelijkheid om maatwerkafspraken te maken als zij onevenredig hard geraakt door organisatiewijzigingen. Een beroep op de maatwerkafspraken wordt beoordeeld door een begeleidingscommissie, met daarin ook vertegenwoordigers van de vakbond. Christa Burger is tevreden met deze oplossing: 'Fijn dat indien nodig per geval bekeken wordt wat er nodig is om de grootste pijn voor deze medewerkers te verzachten.'

Retailmedewerkers
Ook voor retailmedewerkers zijn aanvullende afspraken gemaakt. NS heeft aangegeven zeer zorgvuldig om te gaan met de overdracht van retailmedewerkers, waarbij een substantieel deel van de medewerkers bij NS blijft. Als het werk overgaat van NS naar een concessienemer, dan spreekt de NS met zo'n bedrijf af dat de bestaande arbeidsvoorwaarden en de geldende aanvullende afspraken nog twee jaar lang meegaan, in plaats van een jaar.

Gezamenlijk statement toekomst
Het is uniek dat NS eerder deze week met de vakbonden een gezamenlijk statement afgaf voor de lange termijn. Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor: 'Wij ondersteunen de visie voor een sterke NS die regie voert over hoogwaardig vervoer van deur tot deur. Dat is namelijk goed voor de werkgelegenheid en voor de reiziger.'

In het statement staat dat er afspraken gemaakt gaan worden over een sociaal beleid met daarbij veel aandacht voor 'gezond de eindstreep halen'. Ook komt er een onderzoek naar het mogelijk maken van vervroegd uittreden en worden de gevolgen van innovatie en de impact daarvan op werknemers en hun werkzaamheden onderzocht.

Janssen: 'Hiermee hebben we gezorgd dat de toekomst van NS en haar werknemers op een gezamenlijke agenda is komen te staan, die partijen breed zullen gaan uitdragen naar alle belanghebbenden waaronder de overheid. Dat is van groot belang voor het voortbestaan van NS in haar geheel.'

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing