Geen doorgang vieringen

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK - Op basis van de gisteren ontvangen informatie van het bisdom Haarlem-Amsterdam en 'met een knoop in de maag’ heeft het bestuur van de parochie St. Eloy samen met het bestuur van het samenwerkingsverband moeten besluiten dat de vieringen in de drie locaties vanaf dit weekend (17 en 18 oktober) tot en met zondag 15 november geen doorgang kunnen vinden.

De grens van 30 personen is dermate beperkt voor deze kerken dat er (veel) te veel mensen teleurgesteld
worden als er een reserveringssysteem gehanteerd moet worden. Liever wordt dan ieder de gelegenheid
gegeven om de kerk van zijn of haar keuze te bezoeken voor het opsteken van een kaarsje en/of gebed.
Deze kerken: de Regina Caeli, de H. Agatha en de St. Odulphus zullen dit weekend op de tijden van de reguliere
vieringen open zijn om mensen de gelegenheid te geven een kaarsje op te steken of te bidden. Ook de pastores,
welke bij de vieringen zouden voorgaan zijn aanwezig in de kerk. De Agathakerk zal daarna elke zondag van
11.00 – 12.00 uur geopend zijn. Uiteraard kunt u ook de vieringen op de televisie volgen of via de stream van
het Bisdom: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl
De doordeweekse Eucharistievieringen gaan wel door, omdat daar normaliter minder dan 30 personen
aanwezig zijn. De intenties welke in de weekends gelezen zouden worden, zullen in de Regina Caeli en de
Agathakerk tijdens deze vieringen gelezen worden. Ook kan in de Agathakerk, als de kerk open is, een intentie
worden aangevraagd. Deze zal tijdens de woensdagviering worden afgelezen. Gesproken wordt nog over een
eventuele viering door de week in de St. Odulphus.

Alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen voor een veilig bezoek aan deze kerklocaties. Bij het betreden van
de kerk en tijdens de vieringen is het dragen van een mond-neusmasker verplicht, bij het ter communie gaan
kan dit worden afgezet.
Het bestuur meent dat in deze complexe tijd met bovenstaande maatregelen voldoende zorg wordt gegeven
aan de gezamenlijke noodzaak om het COVID-19 virus terug te dringen. Het is niet eenvoudig om in deze tijd
opvolging te geven aan ons motto: ‘Eer aan God en dienst aan mensen’. Het bestuur vraagt dan ook om ieders
begrip voor bovenstaande maatregelen. En laten wij, zeker in deze Mariamaand, alles wat ons bezighoudt ook
maar aan de Moeder Gods toevertrouwen....
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zal er weer een nieuwe nieuwsbrief uitkomen, ook komt er binnenkort
weer een nieuw parochieblad uit. Tot dan wenst het bestuur u geduld en bovenal een goede gezondheid toe.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing