Gemeente Beverwijk sluit vier panden op het Midi Center

Door: Ab Jenema

BEVERWIJK –Donderdag heeft de burgemeester van Beverwijk vier panden op het Midi Center in zijn gemeente gesloten voor een periode van 6 maanden. De sluiting vindt plaats op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) art. 2:80 verstoring openbare orde, wegens sterke aanwijzingen van ondergronds bankieren. Beverwijk heeft vorig jaar de APV aangepast om ondermijning te bestrijden. Dit is de eerste keer dat Beverwijk op grond van deze wijziging van de APV tot sluiten overgaat.

Bestuurlijke rapportages
De aanwijzingen van ondergronds bankieren/witwassen zijn in bestuurlijke rapportages opgetekend door de landelijke recherche en verstrekt aan de gemeente. Deze komen voort uit een groot onderzoek naar ondergronds bankieren waarin politie, Openbaar Ministerie en de gemeente met elkaar samenwerken. In september 2019 en februari 2020 zijn hier ook twee grootscheepse acties voor geweest.

Ondergronds bankieren is het internationaal (laten) verplaatsen en witwassen van criminele opbrengsten. Hiervoor wordt misbruik gemaakt van een eeuwenoud systeem waarbij geld internationaal wordt verplaatst zonder dit fysiek te verplaatsen. Voorheen werd dit systeem gebruikt door migranten die geld wilden versturen naar hun familie in landen waar geen goed financieel systeem gehanteerd werd. Deze vorm is genaamd hawala bankieren. Het principe van ondergronds bankieren is gebaseerd op dit systeem, maar absoluut niet hetzelfde als hawala bankieren.

Invoeren van exploitatievergunning
De bestuurlijke rapportages hebben de gemeente aanleiding gegeven om maatregelen te nemen om verstoring van de openbare orde tegen te gaan, zoals het sluiten van een viertal panden. De burgemeester vertelt verder “We zijn ook op zoek naar structurele manieren om ondermijning tegen te gaan. Dit is de ongewenste samensmelting van de onderwereld met de bovenwereld. Daarom willen we een exploitatievergunningsstelsel invoeren voor ondernemingen op het Midicenter. Dit vergunningsstelsel maakt het mogelijk om onder andere een Bibob-toets uit te voeren bij gevestigde bedrijven en nieuwe bedrijven. Met deze toets beoordelen we de integriteit van het bedrijf. Zo voorkomen we dat we criminele activiteiten faciliteren. En daarnaast beschermen we de concurrentiepositie van bonafide ondernemingen”.

Knock and Talk
De gemeente Beverwijk gaat daarnaast ook de knock and talk-aanpak invoeren voor het Midi Center. Dit houdt in dat handhaving van de gemeente langs gaat en het gesprek aangaat met de ondernemers. Hiermee haalt de gemeenteondernemingen die moedwillig de boel bedonderen uit de anonimiteit. En bedrijven die een faciliterende rol hebben, worden hierdoor bewust gemaakt. In alle gevallen met het doel om ze te laten stoppen met criminele activiteiten, de openbare orde te herstellen en te zorgen voor een veilig ondernemersklimaat.

 

Bestrijding van ondermijning

Het onderzoek naar het Midi Center past binnen de brede aanpak voor bestrijding van ondermijning in de gemeente Beverwijk. “Mijn doel is om een einde te maken aan witwaspraktijken en andere ondermijnende activiteiten. In Beverwijk is er geen plek voor malafide ondernemers en ondernemingen. Dit tolereren we niet. We willen juist een veilig ondernemersklimaat creëren voor bonafide ondernemers en ondernemingen. Dit is ook in het belang van ondernemers die wel aan goed ondernemerschap doen op het Midi Center. Dat doen samen met de politie en het Openbaar Ministerie”, aldus de burgemeester.

 

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing