Gemeente Beverwijk start met de plasticbak

BEVERWIJK – Vanaf half november krijgen inwoners van gemeente Beverwijk een extra bak
om plastic, blik en drinkpakken te scheiden. De bak is voor inwoners die al met bakken aan
huis afval aanbieden. Met deze nieuwe manier van inzamelen maakt de gemeente een start
om de hoeveelheid restafval in de eigen gemeente te verminderen en om meer waardevolle
grondstoffen te kunnen hergebruiken.

Resultaten inzamelproef

In Zwaansmeer en Wijk aan Zee heeft de gemeente eerst een proef gedaan met de
plasticbak. Deze resultaten waren goed. De gemeenteraad heeft dan ook besloten om de
plasticbak aan alle laagbouwwoningen te geven die afval aanbieden in eigen bakken.

Uitrol plasticbak

De uitrol is gefaseerd. Vanaf half november begint HVC met het uitdelen van de plasticbak.
Inwoners die hun bak op vrijdag buiten zetten, ontvangen de plasticbak als eerste. Inwoners
die hun bak altijd op woensdag buiten zetten, krijgen half januari de plasticbak. En inwoners
die op donderdag hun bak buiten zetten ontvangen de plasticbak half februari. In de week
voor de komst van de plasticbak ontvangen inwoners van HVC een brief met de leverdatum
en het nieuwe inzamelschema.

Wijzigingen afvalinzameling

Met de uitrol van de plasticbak, veranderen ook de inzamelmomenten. De plasticbak en de
restafvalbak worden eens per vier weken geleegd. De gft-bak eens per twee weken. Met de
komst van de plasticbak aan huis worden plastic, blik en drinkpakken beter gescheiden,
waardoor er minder restafval over blijft. Dit ziet HVC ook in andere gemeenten waar de
plasticbak is. Daarom is het voldoende dat de restafvalbak eens per vier weken wordt.

Waarom is beter afval scheiden nodig?

In 2020 moet driekwart van het afval gescheiden zijn. Zo mag het aantal kilo restafval in
2020 nog maar 130 kilo per persoon per jaar zijn. De inwoners in de gemeente Beverwijk
zitten nu gemiddeld ruim boven de 250 kilo restafval per persoon per jaar. De nieuwe manier
van inzamelen is nodig om de landelijke doelstelling te halen. Door afval beter te scheiden,
kunnen meer grondstoffen worden hergebruikt als basismateriaal voor nieuwe producten.
Daarnaast is afval scheiden ook goed voor de portemonnee van inwoners. Het verbranden
van restafval wordt namelijk steeds duurder.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Fietspoint
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing