Gemeenteraden eens over strategische nota

Door: Bos Media Services

IJMOND - De gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben de Strategische IJmond Agenda vastgesteld. Met de vaststelling geven de drie gemeenten verder richting en verdieping aan de IJmondiale samenwerking. 

De raden hebben besloten dat vóór het voorjaar 2017 de resultaten van de IJmondiale samenwerking vanaf de besluitvorming in 2013 worden geëvalueerd door de raden. Aansluitend zullen de raden een besluit nemen over de structuur van de bestuurlijke samenwerking die het best bij de IJmond past.

Concrete en nieuwe voorbeelden van de verdieping van de samenwerking zijn het opstellen van een gezamenlijke detailhandelsvisie, een onderzoek naar de mogelijkheid van gezamenlijke handhavingsacties en een agenda op het gebied van recreatie en toerisme. Daarnaast wordt verder gewerkt aan een transformatieagenda voor het sociaal domein (zorg, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, werk en inkomen en passend onderwijs).

Onderwerpen waar al langer op wordt samengewerkt en waar inwoners nu al profijt van hebben zijn onder andere de gezamenlijke bereikbaarheidsaanpak. De drie gemeenten profiteren daardoor van rijkssubsidies en geldstromen van Rijkswaterstaat (tweede pont, diverse fietsmaatregelen). Ook is de gezamenlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit een goed voorbeeld (havengebied, Beverwijkse Bazaar), evenals het project 'Route du soleil IJmond', waarmee in gezamenlijkheid de aanschaf van zonnepanelen en het verduurzamen van bestaande bouw wordt gestimuleerd.

Het doel van de Strategische IJmondagenda is de slagvaardigheid van het openbaar bestuur in de IJmond te verstevigen. Het is  in het belang is van inwoners, bedrijfsleven en organisaties dat de IJmond-samenwerking versterkt wordt.

advertenties

Fietspoint
Autoverzekering vergelijken
Café-Biljart Carillon
Bloemsierkunst De Duinroos
Energie vergelijken
Goedkoopste Energieleverancier
TarwegrasKoning
Energie Vergelijken
Energievergelijker
Lenary.nl
Kentekencheck
Sim Only Check
goedbegin.eu
Vergelijk vaste lasten
Startpagina24.com
Ikvergelijk.nu
Online Casino Informatie
Telefoon.nl
Creditcard.nl
huizenmarkt.nl
Independer
TV Expert
Radio Control Expert
SimOnly Discount
Outdoor kleding
Uitvaartverzekering.nl
HaardenExpress