Genomineerden Kreisprijs 2015 bekend

Door: Bos Media Services

BEVERWIJK - Kwalitatief hoogwaardig en een belangrijke bijdrage voor de ontwikkeling van de brandwondenzorg. Tot deze conclusie kwam de jury met betrekking tot de inzendingen van de drie genomineerden Kim Gardien, Jill Meirte en Carlijn Stekelenburg voor de Kreisprijs 2015. De winnaar wordt op vrijdag 20 november 2015 bekendgemaakt. 

De Kreisprijs is bedoeld om artsen en onderzoekers te stimuleren onderzoek te doen naar brandwonden en daarover te publiceren. De jury, bestaand uit artsen afkomstig uit de drie brandwondencentra in Nederland, roemt de inzendingen uit binnen- en buitenland en het maatschappelijk en medisch belang van het ingeleverde onderzoek. De inzendingen bestrijken alle aspecten van de brandwondenzorg.

Hieronder de namen van de genomineerden en het onderwerp van het onderzoek.

Kim Gardien
Titel voordracht: Outcome of burns treated with autologous cultured proliferating
epidermal cells: a prospective randomized multicenter intra-patient comparative trial.

Het betreft een multicenter onderzoek bij brandwondenpatiënten, waarbij gekeken is of het toevoegen van gekweekte lichaamseigen huidcellen aan de standaard behandeling effect heeft op de wondgenezing en de litteken kwaliteit.

Jill Meirte
Titel voordracht: Scar severity and quality of life: an obvious relationship?

In deze studie wordt onderzocht in hoeverre littekeneigenschappen zoals soepelheid, kleur en pijn een verband houden met het psychosociaal welbevinden van de patiënt.

Carlijn Stekelenburg
Titel voordracht: Perforator based interposition flaps perform better than full thickness skin grafts for the release of large scar contractures: a multicenter randomized controlled trial.

In deze multicenter-studie wordt bekeken of de “huidflap” techniek op basis van één voedend bloedvat betere resultaten biedt dan de standaard methode op basis van huidtransplantaten.

Criteria
De inzendingen zijn beoordeeld op kwaliteit, relevantie voor de kliniek, actualiteit van het onderwerp, het innovatiegehalte en aanleiding tot vervolgonderzoek. Een belangrijke bijkomende voorwaarde van de Kreisprijs is dat een voordracht gehouden wordt op een wijze die 'de begrijpelijkheid' voor het algemene publiek ten goede komt. Dit criterium wordt mede betrokken bij de uiteindelijke prijsuitreiking.

Na een persoonlijke presentatie van de onderzoeken op vrijdag 20 november 2015 beslist de jury wie zich de winnaar van de Kreisprijs 2015 mag noemen. Het is de vierde keer dat de Kreisprijs wordt uitgereikt.

De Kreisprijs
De Kreisprijs is de prijs voor het beste brandwondenonderzoek en bestaat uit een bedrag van 3.000 euro. De Kreisprijs is in 2009 ingesteld door het Rode Kruis Ziekenhuis/Brandwondencentrum in Beverwijk als eerbetoon aan prof. dr. Robert Kreis. Kreis heeft zich 32 jaar ingezet in de brandwondenzorg en was als chirurg verbonden aan het RKZ. Daarnaast was Kreis tien jaar hoogleraar brandwondengeneeskunde aan de VU in Amsterdam, een door de Nederlandse Brandwondenstichting ingestelde leerstoel.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing