Gevaarlijke stoffen voortaan buiten bebouwde kom

Door: Raimond Bos

 

BEVERWIJK - Door de komst van de westelijke randweg hoeft het vervoer van gevaarlijke stoffen voortaan niet meer door de bebouwde kom van Beverwijk te gaan. Dat blijkt uit het raadsvoorstel over de wijziging van de routering gevaarlijke stoffen dat het college vandaag naar de gemeenteraad stuurt. In het kader van het uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid heeft de Milieudienst de huidige route gevaarlijke stoffen geëvalueerd. Tevens is de noodzaak onderzocht om andere wegen en/of weggedeelten aan te wijzen met als doel de openbare veiligheid in Beverwijk verder te verbeteren. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de huidige route voldoet aan de normen die het besluit transportroutes externe veiligheid (BTEV) stelt aan het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Er zijn geen knelpunten. Er is door de aanleg van de westelijke randweg een gunstig alternatief gekomen voor de route door de bebouwde kom van Beverwijk. Om het vervoer van gevaarlijke stoffen in de regio zo veilig mogelijk te laten verlopen is het aan te bevelen het wegdeel Noorderweg, van de rotonde Kanaalweg/Wijkermeerweg/Flevoland tot aan afrit ´Beverwijk´ van de A9 op te nemen in de gemeentelijke route. Transporteurs kunnen vanuit de richting Zaanstad (Kanaaldijk) op deze manier snel en eenvoudig de A9 bereiken. Vanaf de Noorderweg kunnen ze via de Kanaalweg naar de pont Buitenhuizen en zonodig via de Wijkermeerweg naar pont Velsen. Het opnemen van de Noorderweg in de routering betekent de formalisering van de gedoogsituatie die er al jaren bestaat. Het raadsvoorstel wordt na behandeling in de raadscommissie RES vrijgegeven voor de inspraak. Na zes weken ter inzage legging wordt het definitieve voorstel aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing