Gezamenlijk 'hoofdkwartier' voor veilige haven

Door: Jan Pronk

IJMUIDEN - Defensie slaat de handen ineen met de Politie. Een verouderd pand van de Koninklijke Marechaussee (KMar) in IJmuiden wordt de komende jaren grondig gerenoveerd. In het opgeknapte onderkomen wordt ook de Politie ondergebracht. Staatsecretaris Barbara Visser van Defensie was aanwezig bij de ondertekening van de intentieverklaring op woensdag 31 maart. Deze vond plaats in klein comité vanwege de coronaomstandigheden.

Het huidige pand waarin de KMar is gehuisvest, stamt uit de jaren ’90 en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het stond dan ook op de lijst om verkocht te worden. Bijkomende consequentie zou het vertrek van de Koninklijke Marechaussee uit de havenstad zijn. Daarnaast dreigde op termijn ook de politie te moeten vertrekken uit de gemeente Velsen door verouderde huisvesting. Voor burgemeester Frank Dales, fervent voorstander van een volwaardige politiepost voor Velsen en van het behouden van de Koninklijke Marechaussee, reden genoeg om te zoeken naar een creatieve oplossing. Intensievere samenwerking tussen de twee diensten bleek het antwoord.

Met de herontwikkeling van het gebouw hebben de KMar en Politie toekomst in IJmuiden. Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie, vanuit het Rijk verantwoordelijk voor het besluit om dit gebouw samen te renoveren en betrekken, beaamt het belang van de aanwezigheid van beide diensten in de havenstad: ‘Visser: ‘Op deze manier slaan we twee vliegen in een klap. We delen de kosten en zullen naar verwachting nog beter kunnen samenwerken op het gebied van veiligheid.’

Nauwere samenwerking

De herontwikkeling zal worden gerealiseerd door het Rijksvastgoedbedrijf en moet medio 2024 gereed zijn. De toekomstige gezamenlijke werkplek moet een voorbeeld worden van innovatieve huisvesting. Dales: ‘Het nieuwe onderkomen gaat leiden tot nauwere samenwerking. Dat zal de aanpak van onveiligheid en ondermijnende criminaliteit in het havengebied versterken.’ De nieuwe aanpak houdt dan ook niet op bij de herontwikkeling van het pand. ‘Het pand is fase één’, aldus Dales. ‘Aansluitend willen we toe naar een veiligheids-hub waar Douane, Belastingdienst en de BIZ (de verzamelde bedrijven in het havengebied) deel van uitmaken. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan faciliteiten in de terminal. Zodat partners elkaar nog beter vinden, informeren en bijstaan.’

Veiligheid

IJmuiden, de derde haven van Nederland, is een buitengrens van de Europese Unie. De Marechaussee richt zich in de haven onder andere op grensoverschrijdende criminaliteit zoals mensensmokkel en identiteitsfraude. De partners zetten vanuit dit pand in op de veiligheid in de haven zelf. Naast de KMar en Politie behoren hiertoe op termijn mogelijk ook de veiligheidsprofessionals van de gemeente. Zij vervullen een verbindende rol richting bedrijven, organisaties en diensten.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing