Gezamenlijk verklaring van de gemeenteraad van Beverwijk

Door: Ab Jenema

BEVERWIJK -  Op 1 september jongstleden heeft raadslid Mendes Stengs een brief gestuurd aan collega-raadslid Kelly Uiterwijk. Tevens is deze brief ter informatie naar de fractievoorzitters en media verstuurd.

De inhoud van deze brief was zeer tendentieus en bevatte grove aantijgingen van de heer Stengs jegens mevrouw Uiterwijk. Naar aanleiding van deze openbare brief zien de fracties van de raad zich genoodzaakt om zich middels deze verklaring uit te spreken over deze gang van zaken.

Wij vinden het belangrijk dat ieder raadslid de ruimte heeft om onderwerpen aan de orde te stellen. Dit is een groot goed. Deze verklaring is derhalve geen politieke stellingname op de door de heer Stengs geschetste casus rondom de Lau Mazirelstraat.

Wel nemen alle fracties van de gemeenteraad van Beverwijk nadrukkelijk afstand van de aantijgingen in de bewuste brief. De heer Stengs overschrijdt een grens door het persoonlijk aanvallen van mevrouw Uiterwijk in zeer stevige, ongefundeerde en lasterlijke bewoordingen. Daarnaast keuren wij de keuze om deze aantijgingen te koppelen aan een specifieke casus en het actief opzoeken van de media ten zeerste af.

Als raad zeggen wij: tot hier en niet verder. Wij accepteren niet dat we zo onderling met elkaar omgaan. We kunnen mijlenver uit elkaar liggen qua gedachtengoed, maar op deze manier wordt er een onwerkbare sfeer gecreëerd. Bij meningsverschillen horen we de dialoog met elkaar aan te gaan en over politieke zaken kiezen wij het openbare debat in de gemeenteraad.

Hoogachtend,

Namens de fractie Samen Lokaal  - M.C. Verreij
Namens de fractie D66 - P.J.M. Weel
Namens de fractie VVD – S.G. Ferraro
Namens de fractie GroenLinks - T.M.C. Hulscher
Namens de fractie Vrij! – K. Uiterwijk
Namens de fractie PvdA - B. Gezer
Namens de fractie CDA – L.J. Dijkman
Namens de fractie O’ns Beverwijk - R.M. Huis in ’t Veld-Langendijk
Namens de fractie Forum voor Democratie - M. Nijman

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing