Gezondheidsmonitor IJmond 2016 meet opnieuw gezondheid inwoners

Door: Jan Pronk

IJMOND - Inwoners van de IJmond wonen in een gebied met relatief veel (snel)wegen en industrie. Zij ervaren hiervan meer hinder en zijn bezorgder om hun gezondheid dan in de rest van de GGD regio Kennemerland. De Gezondheidsmonitor 2016 laat zien dat dit beeld onveranderd is ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2012. Uitzondering is de ervaren geurhinder, die is minder geworden. Er zijn beperkte aanwijzingen, dat, hoewel de luchtkwaliteit verbetert, het aantal inwoners met chronische gezondheidsaandoeningen licht toeneemt naarmate ze dichterbij de industrie in de IJmond wonen.
Luchtkwaliteit in de IJmond staat hoog op de regionale agenda en dat lijkt effect te sorteren. De laatste jaren wordt de lucht schoner en is er minder uitstoot van fijn stof door industrie. Door elke vier jaar de gezondheid in de IJmond te monitoren zijn trends te zien en kunnen bestuurders de vinger aan de pols houden. In 2012 is de Gezondheidsmonitor IJmond voor het eerst uitgevoerd. De monitor is een vragenlijst over hinderbeleving en ervaren gezondheid, uitgevoerd door de GGD. Het RIVM volgt het geregistreerde medicijngebruik in de regio.

Geurhinder minder

In z’n algemeenheid kan gesteld worden dat naarmate mensen dichter bij (snel)wegen en industrie wonen de ervaren hinder toeneemt. In Uitgeest ondervindt gemiddeld 5% van de inwoners hinder van industrie. Voor Beverwijk is dit 19 %. Ten opzichte van 2012 is de ervaren geluidhinder en hinder van stof, roet en rook door de industrie in de gehele IJmond gelijk gebleven, de geurhinder is verminderd. Bezorgdheid om de gezondheid vanwege bedrijven of industrie komt in de IJmond voor bij een op de vijf volwassenen.

Chronische gezondheidsaandoeningen

Er zijn aanwijzingen dat in Beverwijk Oost, Heemskerk en Santpoort Noord de luchtwegaandoening COPD en hart- en vaatziekten (bij een woonduur van meer dan 10 jaar), meer voorkomen. In het gebied met de hoogste concentratie fijn stof (IJmuiden, Velsen Noord en Zuid, Driehuis, Beverwijk west en Wijk aan Zee) komt suikerziekte juist vaker voor. In de IJmondmonitor 2012 was dit beeld van chronische aandoeningen niet zichtbaar. Vervolgonderzoek is dan ook nodig om een eenduidiger beeld te krijgen of deze chronische aandoeningen meer voorkomen door fijn stof in de nabijheid van de industrie. Uit het RIVM onderzoek komen aanwijzingen voor een samenhang tussen het gebruik van medicijnen voor hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en suikerziekte en de bijdrage van de basismetaalindustrie aan de fijnstofconcentraties naar voren. Het is echter aannemelijk dat de grootte van de samenhang wordt overschat, omdat in het onderzoek geen rekening kon worden gehouden met relevante leefstijlfactoren,zoals overgewicht en rookgewoonten.

Luchtkwaliteit en gezonde leefomgeving.

Het Platform Milieu & Gezondheid is initiatiefnemer van de Gezondheidsmonitor IJmond. In dit Platform zitten de portefeuillehouders Gezondheid en Milieu van de vier IJmondgemeenten, te weten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Belangrijk is om het lokale beleid -onder meer verwoord in de Regionale Visie Luchtkwaliteit- te blijven monitoren en de uitkomsten te gebruiken om de gezondheid van de inwoners te bevorderen. 

advertenties

Autoverzekering vergelijken
Bloemsierkunst De Duinroos
Energie vergelijken
Goedkoopste Energieleverancier
TarwegrasKoning
Energie Vergelijken
Aansprakelijkheidsverzekering
Energievergelijker
Lenary.nl
Kentekencheck
goedbegin.eu
Fietspoint
Vergelijk vaste lasten
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
Creditcard.nl
huizenmarkt.nl
Genesis Casino
Zonvakantie Oktober
Independer
TV Expert
Online Casino Legends
Radio Control Expert
SimOnly Discount
Outdoor kleding
HaardenExpress
iDeal Casinogids
Uitvaartverzekering vergelijken
Vegas Hero
Voice Over Agency
Marriott Vacation Club