Gezondheidsrisico's door energiecrisis

Door: Jan Pronk

KENNEMERLAND - GGD Kennemerland heeft onderzocht wat de energiecrisis betekent voor
de mentale en fysieke gezondheid van inwoners van GGD-regio Kennemerland. In
december 2022 (vóór het prijsplafond) is een digitale vragenlijst uitgezet bij het GGD
Panel. Bijna 3.000 panelleden deden mee.

Meer geldzorgen en verminderd welbevinden door energiecrisis
Door de hogere energierekening kan 33% van de respondenten moeilijker rondkomen.
Naast geldzorgen, heeft de energiecrisis ook nadelige effecten op het mentaal welbevinden
van mensen. Maar liefst 69% van de respondenten heeft minder vertrouwen in de toekomst.
Daarnaast ervaart ongeveer een derde minder geluk en meer stress, en is bij een deel van
de respondenten het sociale leven en slaap verslechterd. Deze nadelige effecten komen
vaker voor bij respondenten die moeilijker kunnen rondkomen door de hogere
energierekening. GGD Kennemerland vindt het zorgelijk dat de gezondheidsverschillen
tussen de inwoners daarmee vergroot worden en zet zich samen met gemeenten in om
deze verschillen terug te dringen.

Hoger risico op vocht en schimmel in huis door lagere verwarming en slechtere
ventilatie
Vrijwel alle respondenten nemen energiebesparende maatregelen door de energiecrisis. Zo
zetten velen de centrale verwarming lager en is een deel van de respondenten de woning
slechter gaan ventileren. In een koud en slecht geventileerd huis ontstaan sneller vocht- en
schimmelproblemen, wat kan leiden tot gezondheidsklachten. 16% van de respondenten
heeft meer vocht/schimmel in huis dan vóór de energiecrisis. De situatie is zorgelijker bij
mensen die moeilijker kunnen rondkomen door de hogere energierekening. Ongeveer 30%
van hen is de woning slechter gaan ventileren en ervaart meer vocht/schimmel in huis dan
vóór de energiecrisis. Om vocht- en schimmelproblemen tegen te gaan, adviseert GGD
Kennemerland om de verwarming niet lager te zetten dan 15 graden, altijd ventilatieroosters
open te zetten, elke dag te luchten, en ventilatiesystemen in te schakelen tijdens koken en
douchen.

Meer houtrook door het gebruik van de houtkachel als alternatieve verwarmingsbron
13% verwarmt hun woning (deels) door hout te stoken. Dat is bijna twee keer zo veel als
voor de energiecrisis. GGD Kennemerland ziet het liefst dat er geen hout wordt gestookt,
omdat het zorgt voor luchtvervuiling, slecht is voor de gezondheid, en overlast geeft. Ruim
een kwart van de respondenten heeft in de winter last van houtrook, zoals stankoverlast,
rookhinder of gezondheidsklachten. De overlast kan worden verminderd door op de juiste
manier te stoken. Bijvoorbeeld door niet te stoken bij windstil of mistig weer. Dit advies
wordt door 31% van de houtstokers niet opgevolgd. De website www.Stookwijzer.nu laat
zien wanneer je beter geen hout kunt stoken. 63% van de houtstokers kent deze website
niet of raadpleegt deze niet vóór het stoken. GGD Kennemerland zet zich in voor het
terugdringen van (overlast van) houtrook, onder meer door inwoners bewust te maken van
de gezondheidseffecten en te adviseren hoe bewuster te stoken.

Meer informatie
Alle resultaten van dit onderzoek staan in deze factsheet op
www.gezondheidsatlaskennemerland.nl. Ga voor meer informatie over een gezonde
leefomgeving naar www.ggdkennemerland.nl/gezonde-omgeving. Wil je ook lid worden van
het GGD Panel? Ga dan naar www.ggdkennemerland.nl/panel

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing