GGD Kennemerland vaccineert op vier locaties in de regio

Door: Ab Jenema

IJMOND - Per begin december vaccineert GGD Kennemerland op vier locaties in de regio. Het gaat om locaties waar zowel gevaccineerd als getest wordt (P4 Lang Parkeren Schiphol, Haarlem en Velsen-Noord) en alleen gevaccineerd (IJmuiden). Hiermee is GGD Kennemerland klaar voor een versnelling in de boostercampagne.

In Velsen-Noord is op 1 december gestart met vaccineren. De locatie in Haarlem opende vandaag. Om zo efficiënt en doelmatig mogelijk te werken, vaccineert GGD Kennemerland op drie gecombineerde test- en vaccinatielocaties en één losse vaccinatielocatie.

Locatie IJmuiden snel weer open

Vanwege de opschaling en beperkte capaciteit is eerder besloten om het vaccineren tijdelijk in te richten op drie locaties en IJmuiden te sluiten. Daarbij is altijd het uitgangspunt geweest om ook hier het vaccineren zo snel mogelijk te hervatten. Doordat ook de personele opschaling in een stroomversnelling is gekomen, kan deze al na één dag weer geopend worden. Daarbij geldt eerst een beperkte capaciteit waarbij zo snel mogelijk toegewerkt wordt naar een volledige capaciteit. Vanaf zaterdag 4 december zijn alle locaties operationeel.

Lees hier het hele bericht. https://www.ggdkennemerland.nl/nieuws/2021/12/GGD-Kennemerland-vaccineert-op-vier-locaties-in-de-regio

Meer dan 5.000 nieuwe besmettingen in Kennemerland
Deze week (25 november t/m 1 december) waren er in Kennemerland 5.026 nieuwe besmettingen (911 per 100.000 inwoners). Dit zijn er 680 meer dan vorige week (+16%). Vanaf begin oktober laat het aantal besmettingen een stijgende trend zien.

Deze week (25 november t/m 1 december) zijn er 27.826 testen afgenomen door GGD Kennemerland. Dit zijn er 1.719 minder dan vorige week (29.545). Inwoners uit de regio Kennemerland kunnen zich momenteel laten testen in Haarlem, Velsen-Noord en bij P4 Lang Parkeren Schiphol. Een mobiele testbus staat tenslotte in wisselende gemeenten. 

Bij P4 Lang Parkeren Schiphol is het nog steeds mogelijk om zonder afspraak langs te komen voor een test is. GGD Kennemerland doet er alles aan om iedereen zo snel mogelijk te helpen, maar vraagt mensen wel rekening te houden met drukte op de locatie. Het geniet altijd de voorkeur om een afspraak te maken.

In de meeste leeftijdsgroepen lag het aantal besmettingen deze week hoger ten opzichte van vorige week, met uitzondering van de 10-19 en 40-49 jarigen die juist een afname lieten zien. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners lag, ondanks de afname, het hoogst onder de 10-19 jarigen (1.266 per 100.000 inwoners).

Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners lag deze week bij uitstek het hoogst in de gemeente Heemskerk (1.192 per 100.000 inwoners).

Update vaccinatiecijfers en –graad, ruim 5.000 boosterprikken gezet 
Vanaf 7 januari 2021 zijn er minstens 403.733 inwoners van GGD-regio Kennemerland gevaccineerd door een GGD, huisarts of andere uitvoerder (73.163 per 100.000 inwoners). Van de gevaccineerde inwoners zijn 394.126 al volledig gevaccineerd door een GGD, huisarts of andere uitvoerder (71.422 per 100.000 inwoners).

In de periode van 15 januari t/m 1 december 2021 zijn er 709.423 vaccinaties gezet door GGD Kennemerland, waarvan 374.991 eerste prikken (53%) en 325.545 (46%) tweede prikken. Sinds 7 oktober 2021 komen personen met een ernstig verzwakt immuunsysteem in aanmerking voor een derde prik. Momenteel zijn er 3.570 derde prikken geregistreerd (0,5%). Sinds 19 november 2021 is GGD Kennemerland gestart met het toedienen van boosterprikken aan 80-plussers (van oud naar jong). Op dit moment zijn er 5.253 boosterprikken gezet (0,7%).

Deze week (25 november t/m 1 december) zijn er 6.893 vaccinaties gezet door GGD Kennemerland, waarvan 779 eerste prikken (11%), 1.942 tweede prikken (28%), 323 derde prikken (5%) en 3.849 (56%) boosterprikken.

Van de 12-17 jarigen woonachtig in regio Kennemerland is minstens 65% volledig gevaccineerd (+1% ten opzichte van vorige week). Dit percentage ligt iets hoger dan de landelijke vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen. Van de 18-plussers woonachtig in regio Kennemerland is minstens 84% volledig gevaccineerd (+2% ten opzichte van vorige week). Wanneer wordt gekeken naar alle 12-plussers woonachtig in regio Kennemerland is minstens 81% volledig gevaccineerd (gelijk ten opzichte van vorige week). De percentages voor 18-plus en 12-plus zijn in lijn met de landelijk vaccinatiegraad voor de betreffende leeftijdsgroepen.

Wanneer wordt gekeken naar alle inwoners vanaf 12 jaar, is de vaccinatiegraad al lange tijd het hoogst in de gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Uitgeest en ligt deze boven het landelijk gemiddelde voor 12-plussers. In Beverwijk blijft de vaccinatiegraad achter en ligt deze onder het landelijk gemiddelde voor 12-plussers. Wel is in Beverwijk de vaccinatiegraad voor volledig gevaccineerd met 1% gestegen  t.o.v. vorige week.

Net als eerdere weken zijn er met name in Velsen-Noord, Beverwijk (Oosterwijk & Zwaansmeer en Oranjebuurt), en de zuid kant van Haarlem (Meerwijk, Boerhaavewijk en Europawijk) een aantal wijken met een lagere vaccinatiegraad voor zowel inwoners die ten minste één prik hebben gehad als al volledig zijn gevaccineerd. Deze week is de vaccinatiegraad van een aantal van deze wijken met 1% omhoog gegaan.

Belangrijk: boostervaccinatie alleen op afspraak
De boostervaccinatie is gestart. Een boostervaccinatie is bedoeld als oppepper om de bescherming op peil te houden. Een booster draagt bij aan een blijvend hoge bescherming tegen het coronavirus. Er is in de regio Kennemerland veel animo voor de boostervaccinatie. GGD Kennemerland benadrukt dat het voor deze vaccinatie alleen mogelijk is om op afspraak langs te komen. Dit geldt voor alle locaties.

De afgelopen maanden was het in de regio mogelijk om op alle locaties zonder afspraak langs te komen voor een eerste of tweede prik. Het grootste deel van inwoners had deze inmiddels gehad en daardoor was er capaciteit genoeg om zonder afspraak te werken. Daarbij speelde mee dat GGD Kennemerland het voor deze groep zo gemakkelijk mogelijk wilde maken om zich te laten vaccineren. Momenteel merken wij dat veel inwoners toch zonder afspraak naar de locaties komen. 

Cijfers passagiers die deze week aankwamen op schiphol uit zuid afrika en zich vrijwillig lieten testen
Dagelijks komen een paar honderd passagiers aan op Schiphol vanuit Zuid Afrika (Johannesburg of Kaapstad). Deze passagiers worden allemaal getest voordat zij aan boord van het vliegtuig gaan. Voor aankomst op de luchthaven worden de passagiers die in Nederland blijven dringend geadviseerd om zich na aankomst op Schiphol te laten testen. GGD Kennemerland heeft daarvoor op de pier een testvoorziening klaar staan. Ongeveer een derde deel van die passagiers doet dit ook. Van hen blijkt gemiddeld 9% een positieve testuitslag te hebben.

Lees hier het hele bericht. https://www.ggdkennemerland.nl/nieuws/2021/12/Van-de-passagiers-die-Nederland-als-eindbestemming-hebben-en-die-deze-week-aankwamen

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing