GGD peilt gezondheid inwoners Kennemerland

Door: Ab Jenema

IJMOND - Op 10 september ontvangteen grote groep inwoners in de regio Kennemerland een uitnodiging om mee te doen met de GGD Gezondheidsmeter2020. Dit is een groot vragenlijstonderzoek van GGD Kennemerland naar de gezondheid en leefgewoonten van inwoners vanaf 18 jaar, dat één keer in de vier jaar plaatsvindt.

Wat houdt het onderzoek in
Inwoners kunnen meedoen met het onderzoek door een vragenlijst in te vullen. Dat kan via internet of op papier. In de vragenlijst staan vragen over hun gezondheid, wat ze doen en hoe ze zich voelen. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd hoeveel ze bewegen, of ze mantelzorg geven en in hoeverre ze zich eenzaam voelen. Ook wordt gevraagd in hoeverre de Coronacrisis van invloed is op hun gezondheid en leefgewoonten.

De Gezondheidsmeter wordt ook wel Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen genoemd. Sinds 2012 voeren alle GGD’en in Nederland dit onderzoek tegelijkertijd uit. De GGD’en werken daarbij samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door de samenwerking geeft het onderzoek inzicht in de gezondheidssituatie op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Dit maakt het mogelijk om de situatie in regio Kennemerland te vergelijken met die in andere regio’s en heel Nederland.

Wie worden uitgenodigd
Niet alle inwoners krijgen een brief. In de regio Kennemerland ontvangen ruim 55.000 mensen van 18 jaar en ouder een uitnodiging om mee te doen. Samen vormen zij een afspiegeling van de inwoners in de regio Kennemerland. Meedoen is vrijwillig. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van de gezondheidssituatie in de regio en het land, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die een brief krijgen mee doen met het onderzoek. Daarom nodigt GGD Kennemerland iedereen die debrief ontvangt van harte uit om mee te doen aan de Gezondheidsmeter.

Wat gebeurt er met de resultaten
Op basis van de resultaten kunnen gemeenten en GGD’en kijken wat nodig is om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Zoals activiteiten om bewegen te stimuleren of om eenzaamheid tegen te gaan. De resultaten van het onderzoek worden aan het einde van de zomer van 2021bekend gemaakt via www.gezondheidsatlaskennemerland.nl Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.ggdkennemerland.nl/gezondheidsmeter

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing