Groenere schoolpleinen voor Noord-Holland

Door: Ab Jenema

IJMOND - De provincie Noord-Holland gaat scholen op weg helpen naar een groener schoolplein. Door middel van het organiseren van kennisbijeenkomsten, het meefinancieren van onderzoek naar de beste inrichting van een groen schoolplein en via het al bestaande Betrekken bij groen-fonds moet het voor scholen makkelijker worden om hun pleinen minder versteend te maken.

Uit onderzoek blijkt dat groene schoolpleinen een gezonde omgeving voor kinderen vormen, klimaatbestendig zijn, hittestress tegengaan, biodiversiteit in steden bevorderen en natuureducatie stimuleren.

Verdeeld over de provincie worden dit jaar bijeenkomsten georganiseerd. Via het provinciale platform Groen Kapitaal worden onder andere leerkrachten, schoolleiders, beleidsmakers en hoveniers uitgenodigd om mee te praten en denken met scholen om stappen te zetten naar een groen(er) schoolplein.

Begin 2021 start de nieuwe subsidieronde van het Betrekken bij groen-fonds. Scholen worden uitgenodigd om een bijdrage aan te vragen voor het vergroenen van hun plein. Daarnaast steekt de provincie 15.000 euro in het onderzoek 'Groene schoolpleinen voor een gezonde ontwikkeling van kinderen' dat Topsector Tuinbouw uitvoert. Daaruit moet blijken wat de beste inrichting van een schoolplein is voor een optimale speel- en leeromgeving. Ook wordt onderzocht hoe andere opgaven zoals klimaatadaptatie in een schoolpleinontwerp meegenomen kunnen worden.

 

Groene-schoolpleinbeweging

Deze plannen komen voort uit het initiatiefvoorstel 'Groen doet kinderen goed' van Partij voor de Dieren van 19 november 2018. Uit een verkenning in opdracht van de provincie adviseerde IVN Natuureducatie om binnen vijf jaar 25 procent van de Noord-Hollandse schoolpleinen te vergroenen. Ook adviseerde IVN een 'groene-schoolpleinenbeweging' te starten zodat belanghebbenden kennis kunnen uitwisselen. Hiermee gaat de provincie aan de slag.

 
 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing