GroenLinks ziet voldoende basis voor voortzetten huidige coalitie.

Door: Ab Jenema

BEVERWIJK - De GroenLinks-fractie heeft de afgelopen dagen intensieve gesprekken gevoerd met alle coalitiefracties en wethouders en ziet voldoende basis voor het voortzetten van de huidige coalitie. 

De kern van de gesprekken was (zelf-)reflectie over de recente gebeurtenissen. Kern van de conclusie is dat er voldoende onderling vertrouwen is om samen verder te bouwen aan de toekomst van Beverwijk. 

GroenLinks heeft ervaren dat de overige coalitiepartners GroenLinks graag in de coalitie willen houden en de onverwachte gebeurtenissen van afgelopen week betreuren. Via een bericht op hun websites hebben CDA, VVD en D66 dit publiekelijk kenbaar gemaakt.  

GroenLinks ziet zichzelf als een bestuurspartij die verantwoordelijkheid neemt, ook in moeilijke tijden en lastige situaties. Juist vanuit het bestuur zijn wij het best in staat de GroenLinks-idealen te verwezenlijken. Dit laat GroenLinks zien door mee te besturen in veel gemeenten, in 9 van de 12 provincies en dit is ook de insteek bij de 'lopende' formatiebesprekingen.

Voormalig Wethouder Erol is 11 jaar succesvol geweest, waarvan acht jaar als verantwoordelijke wethouder voor de decentralisaties in het sociaal domein. Beverwijk kreeg toen de status "landelijk voorbeeld van hoe het wel kan". Deze raadsperiode op de thema's duurzaamheid, klimaatadaptatie, energietransitie, financiën en gezondheid. Hierbij zijn alle projecten (vaak door de overheid opgelegde opdrachten), tijdig volbracht met een Beverwijkse invulling en door grote raadsmeerderheid gedragen. Ook heeft wethouder Erol op bestuurlijk niveau gevochten voor de belangen van onze inwoners. Bijvoorbeeld door het begrip 'Gezondheid op 1' op de bestuurlijke agenda te zetten en te houden. Een agenda die tot voor kort werd gedomineerd door een cultuur van 'Economie op 1'. GroenLinks vindt het daarbij belangrijk om het goede werk van wethouder Erol voort te zetten, als stevig fundament voor een groen, leefbaar, aantrekkelijk Beverwijk. Wethouder Erol steunt dit besluit. 

De resterende periode zijn er voor GroenLinks belangrijke thema's aan de orde, zoals het afronden van het project Sportpark Adrichem, het vormgeven van participatie in kader van de omgevingswet, het formaliseren van de key-succesfactoren van project Spoorzone (groen, aantrekkelijk, duurzaam woonklimaat en goede ontsluiting te voet, per fiets of per OV), enzovoort. En als belangrijkste item: de Beverwijkse bijdrage aan het zo snel mogelijk vergroenen van onze staalindustrie! 

Bovenstaande maakt dat GroenLinks Beverwijk een nieuwe wethouder zal gaan voordragen. Hierbij gebruiken wij het zomerreces om de best passende kandidaat te selecteren. 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing