Grond Parallelweg vervuild met asbest en cyanide

Door: Raimond Bos

BEVERWIJK - De grond aan de zuidzijde van de Parallelweg is vervuild met asbest en cyanide. Bij recente graafwerkzaamheden is de vervuiling aan de oppervlakte gekomen. Inmiddels zijn de onverharde delen langs de Parallelweg tussen de Nieuwe Kade en de Ringvaartweg in opdracht van de provincie Noord-Holland afgezet met hekken. De werkzaamheden die nog uitgevoerd werden, zijn stilgelegd. In het gebied hebben werknemers van Ziggo, Joulz en Liandon en de gemeente Beverwijk graafwerkzaamheden verricht om kabels en leidingen te leggen en herbestrating uit te voeren. In de komende periode gaan de gemeente en de betreffende bedrijven in samenwerking met de Milieudienst IJmond de mate en de aard van de vervuiling onderzoeken en passende maatregelen treffen. De gemeente treedt momenteel in overleg met de provincie, die het bevoegd gezag is voor milieuzaken, of er alternatieve maatregelen zijn voor de nu geplaatste hekken. Bij alle panden aan de zuidkant van de Parallelweg zijn gisteravond brieven bezorgd waarin de gemeente Beverwijk de situatie toelicht.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing