Groot onderhoud aan Noordersluis IJmuiden

Door: Jan Pronk

IJMOND - Rijkswaterstaat voert de komende zeven weken groot onderhoud uit aan de Noordersluis in IJmuiden. De verschillende onderhoudswerkzaamheden vinden plaats omdat de sluis minimaal drie jaar langer wordt ingezet om de zoutlast op het Noordzeekanaal te beheersen, na de ingebruikname van Zeesluis IJmuiden. Om te zorgen dat de Noordersluis de komende jaren beschikbaar blijft, vindt er nu extra onderhoud plaats.

Werkzaamheden

De onderhoudswerkzaamheden richten zich nu op de railbaan van het binnenhoofd, aan de kanaalzijde. De deuren van de Noordersluis zijn roldeuren die door middel van rolwagens over een railbaan onder water bewegen. De komende vier weken vinden diverse werkzaamheden plaats, waaronder de voorbereiding voor het wisselen van de railbaan. Zo wordt in deze fase onder meer een baggerpomp ingezet om zoveel mogelijk slib, zand en andere verontreiniging op en rond de railbaan te verwijderen. Ook zullen wrijfstijlen (stootranden ter bescherming van de betonwanden van sluizen én schepen) in de kolk worden vervangen en hersteld. Daarnaast vinden er werkzaamheden plaats aan de railbaan die, in de tweede fase, medio februari wordt geplaatst.

Over de Noordersluis

De Noordersluis is opgeleverd in 1929 en is 400 m lang, 50 m breed en 15 m diep. De Noordersluis is daarmee na Zeesluis IJmuiden de grootste sluis van het sluizencomplex in IJmuiden. De werkzaamheden zijn nu nodig omdat de Noordersluis minimaal drie jaar langer wordt ingezet. Dus ook na de ingebruikname van Zeesluis IJmuiden, die ter vervanging van de Noordersluis is aangelegd. Reden is dat de bouw van de zoutdam (maatregel Selectieve Onttrekking) nog niet gereed is. De zoutdam gaat er voor zorgen dat het extra zout wat binnenkomt via de zeesluis ten opzichte van de Noordersluis weer wordt afgevoerd naar zee. Tot dat moment wordt er geschut op aanbod. Afhankelijk van het formaat van een schip of het getij, wordt er via de Noordersluis of via de zeesluis geschut.

Hinder

Tijdens de eerste fase is de Noordersluis voor de scheepvaart 12 uur per dag gestremd, tussen 7.00 en 19.00 uur. In de tweede fase, vanaf 20 februari, is de Noordersluis volledig gestremd. Scheepvaart kan tijdens de stremming gebruik maken van Zeesluis IJmuiden. Voetgangers en (brom)fietsers die gebruik maken van de sluizenroute ondervinden geen hinder van de werkzaamheden.

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing