Grote stap richting sluiting overstort strand

Door: Raimond Bos

WIJK AAN ZEE - De gemeente Beverwijk is al jaren actief in het bestrijden van wateroverlast in Wijk aan Zee, met als uiteindelijke doel de sluiting van de overstort op het strand in 2015. Het college heeft hier vandaag een extra stap in gezet. Het college heeft het ontwerp van de nooduitlaat, die uitkomt op de Dorpsweide vastgesteld. De aanleg van deze leiding is onderdeel van het totale plan om in Wijk aan Zee het dorp te beschermen tegen wateroverlast. De leiding dient als nooduitlaat in geval van calamiteiten, zoals bijvoorbeeld een leidingbreuk. Naar verwachting wordt de nooduitlaat eens in de tien jaar gebruikt. De aanleg vindt eind dit jaar plaats. De aanpak van de gemeente is erop gericht om zoveel mogelijk regenwater, afkomstig van daken en wegen, rechtstreeks in de bodem te infiltreren. Hierdoor wordt de riolering ontlast en werkt deze beter. Het, veelal in nauwe samenwerking met inwoners, afkoppelen van daken en wegen in Wijk aan Zee gaat zo voorspoedig, dat de eerder geplande extra rioolwaterberging onder de Verlengde Voorstraat vooralsnog niet wordt aangelegd. Momenteel is 15 hectare aan verharding afgekoppeld van de riolering. Met de herinrichting van het Noordelijk deel van Wijk aan Zee komt hier nog eens 2 hectare bij. Daarmee komt het totaal op 17 hectare. Met extra afkoppelen wordt een veel duurzamer rioolsysteem gerealiseerd, dan met de aanleg van extra berging. Het plan is om in het centrumgebied van Wijk aan Zee nog 3 hectare af te koppelen. Zodra 20 hectare is afgekoppeld, is het plan tegen de wateroverlast klaar. Dan kan de overstort op het strand van Wijk aan Zee dicht.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing