Heemskerk en Beverwijk ondertekenen intentieovereenkomst herontwikkeling stationsgebied Heemskerk

Door: Jan Pronk

Foto : Wethouders Ani Zalinyan (Heemskerk) en Ali Bal (Beverwijk)

HEEMSKERK - BEVERWIJK  - Wethouders Ani Zalinyan (Heemskerk) en Ali Bal (Beverwijk) hebben op 23 februari 2023 een intentieovereenkomst ondertekend voor de herontwikkeling van het stationsgebied van Heemskerk. In deze overeenkomst staan afspraken over de samenwerking tussen beide gemeenten. Wethouder Zalinyan: “Ongeveer 10 procent van het plangebied ligt op Beverwijks grondgebied. Mede daarom heeft Beverwijk gevraagd of wij het voortouw willen nemen. Met deze overeenkomst zorgen we voor helderheid over taken en rollen en kunnen we echt vaart maken met dit mooie project.” 

Sinds januari 2021 werken Heemskerk en Beverwijk samen aan de herontwikkeling van het stationsgebied. Wethouder Bal: “Op het gebied van woonbeleid trekken de gemeenten Heemskerk en Beverwijk vaak gezamenlijk op. Met dit woningbouwproject wordt deze prettige samenwerking zichtbaar bekrachtigd.” Eind december is de Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden (NUR) vastgesteld door beide gemeenteraden. Hiermee is het project in een nieuwe fase gekomen, waarbij de gemeenten op zoek gaan naar een geschikte projectontwikkelaar om het plan uit te werken. 

Vertraging voorkomen

Het is in deze fase belangrijk om de rollen, taken en financiële aspecten goed vast te leggen, aldus Zalinyan. “Zo voorkomen we dat hierover later onduidelijkheid ontstaat en dit complexe project onverhoopt vertraging oploopt. We kunnen nu een goede start maken met de verdere uitwerking van het project.” Dit betekent dat Heemskerk een integrale gebiedsexploitatie en het bestemmingsplan opstelt en deze afstemt met Beverwijk. Ook neemt Heemskerk het participatieproces en de bewonerscommunicatie op zich en organiseert ze de selectieprocedure voor een projectontwikkelaar. Deze procedure start in het voorjaar van 2023. 

 

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing