Hekken langs Parallelweg weer verwijderd

Door: Raimond Bos

BEVERWIJK – De hekken om de onverharde delen langs de Parallelweg zijn weer verwijderd. De gemeente heeft alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de ontsierende hekken op de Meubelboulevard vóór Pasen weg zouden zijn. Op 6 april 2011 kreeg de gemeente de opdracht van de provincie Noord-Holland om de onverharde delen langs de Parallelweg, waarin onlangs kabels en leidingen zijn gelegd, af te hekken. Reden hiervoor was de geconstateerde vervuiling in de grond. Op basis van onderzoeken naar de aard en mate van de vervuiling is gebleken, dat er voor het grootste gedeelte van de afgezette delen geen groot en acuut gevaar is. In samenspraak met de provincie is afgesproken dat waar acuut gevaar niet aanwezig lijkt, de hekken verwijderd kunnen worden. Op die delen waar een grotere mate van verdenking is, dat er wel vervuiling in de grond aanwezig is,  worden de hekken vervangen door speciaal afdekmateriaal en een toplaag van schone grond. Beide maatregelen zijn vandaag in gang gezet. Milieuwethouder Frank Frowijn is hierover zeer te spreken, te meer ook omdat hij zich sterk heeft gemaakt voor een snelle verwijdering van de hekken. Als portefeuillehouder Economische Zaken deelde hij de wens van de ondernemers op de Meubelboulevard om de hekken voor de aanstaande paasverkoop te verwijderen. Voor het gehele tracé voert de Milieudienst IJmond, in opdracht van de gemeente,  nog verder onderzoek uit om exact te weten te komen wat de vervuiling is. De uitslag van deze onderzoeken wordt in juni 2011 verwacht.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing