Heliomare topkliniek behandeling (slaap)apneu

Door: Bos Media Services

Van links naar rechts: regiocoordinator Apneu Vereniging Huub Kerkhoff en de revalidatieartsen Tijs van Bezeij, René de Lijster en David Gobets.

WIJK AAN ZEE - Artsen van Heliomare hebben van de Apneu Vereniging een certificaat met vier sterren ontvangen voor de behandeling van slaapapneu (stilvallen van ademhaling tijdens slaap). Daarmee mag Heliomare zich topkliniek slaapapneu noemen. Het gespecialiseerde slaaponderzoeksteam Respicare van Heliomare is enorm trots. 

Sinds 2004 houdt de Apneu Vereniging elke twee jaar een onderzoek onder patiënten aangaande hun ervaringen. Dit onderzoek geeft inzichten in de beleving en waardering van patiënten betreffende de zorg in slaapklinieken en ziekenhuizen. Op basis van dit onderzoek zijn klinieken die bovengemiddeld presteren sterren toegekend. De sterren (variërend van 1 tot 5) kunnen patiënten helpen bij het maken van een keuze voor een kliniek.

Heliomare Respicare
Heliomare heeft een gespecialiseerd slaaponderzoeksteam, het 'respicareteam'. Dit team houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van slaap- en ademhalingsproblemen. Het team bestaat uit revalidatieartsen en gespecialiseerde verpleegkundigen. Slaapapneu heeft grote invloed op het dagelijks functioneren. 50% van de mensen met een beroerte heeft slaapapneu. Alle patiënten met een beroerte worden daarom bij Heliomare door het respicareteam onderzocht op slaapapneu. Slaapapneu komt ook voor bij andere diagnosegroepen, zoals dwarslaesie. Deze patiënten komen ook in aanmerking voor slaaponderzoek.

Over slaapapneu
Slaapapneusyndroom (SAS) is het herhaald stilvallen van de ademhaling tijdens de slaap. Op zulke momenten komt er weinig zuurstof in het bloed. De hersenen reageren daarop door iemand een beetje te laten ontwaken, waardoor de ademhaling weer begint. Deze reactie is helemaal automatisch. Men herinnert zich vaak niet dat men 's nachts een paar keer wakker is geworden. Hierdoor rust men niet goed uit. Men kan zich dan overdag slaperig voelen. Andere symptomen van slaapapneu zijn: vermoeidheid, hoofdpijn, concentratie- en geheugenproblemen, en een depressief gevoel. Maar het kan ook zijn dat iemand zelf geen klachten heeft.

Meer informatie over het rapport
http://www.apneuvereniging.nl/klinieken-met-sterren/diagnose/slaapklinieken-profiel/klinieken-met-sterren.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing