Herdenking in Velsen Noord

Door: Ab Jenema

VELSEN NOORD - Op donderdag 25 februari 2021, 10 uur, op de dag van de jaarlijkse herdenking van de Februaristaking 1941, leggen Nico van Nijendaal namens Lokaal FNV IJmond en Conny Braam van het Jan Bonekamp Herdenkingscomité bloemen op het Jan Brasserplantsoen in Velsen Noord.

Die dag is het 80 jaar geleden dat duizenden mannen en vrouwen eendrachtig het werk neerlegden en in protest gingen tegen de vervolging van de joden door de Nazi’s. Deze voor Europa unieke daad van moed en medemenselijkheid op te staan tegen onrecht, is en blijft een bron van inspiratie voor de dag van vandaag. De staking geldt als een krachtig symbool van verzet tegen onrecht dat anderen dan de eigen groep wordt aangedaan en als daad van solidariteit met medeburgers die worden gediscrimineerd.

Elk jaar nemen delegaties van Lokaal FNV IJmond en het Jan Bonekamp Herdenkingscomité deel aan het defilé langs de Dokwerker op het Jonas Daniel Meierplein in Amsterdam. Maar vanwege de Corona-maatregelen is die herdenking dit jaar niet openbaar.

Hierom is besloten om de bloemen dit jaar dicht bij huis neer te leggen, en wel op een plek – het Jan Brasserplantsoen - dat zeer recent is vernoemd naar Jan Brasser. De man die destijds samen met anderen in de IJmond het voortouw nam in een staking bij de Hoogovens in IJmuiden, die wij nu de Februaristaking 1941 noemen. 

Hij streed, met gevaar voor eigen leven, tegen onderdrukking, fascisme en rassenwaan. Als represaille zijn ettelijke werknemers bestraft en sommigen in Amsterdam zelfs geëxecuteerd.

Door hier stil bij te staan herdenken we de stakers van toen en geven wij tegelijk aan dat de waarden waar de stakers voor stonden van groot belang blijven. Want ook in deze tijd kunnen we niet dulden dat medeburgers worden gedemoniseerd, mishandeld en vervolgd omdat ze tot een bepaalde groep horen.

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing