Herinrichting Groenelaan

Door: Ab Jenema

BEVERWIJK – De Groenelaan tussen de Zeestraat en de Populierenlaan wordt heringericht. Al het asfalt, inclusief wegfundering, wordt vervangen. Tevens worden de trottoirs en bomen vervangen. Uit onderzoek blijkt dat de levensduur van het asfalt op is. Het kan niet meer hersteld worden door er alleen een nieuwe deklaag overheen aan te brengen. De planning is om in het najaar van 2017 te starten met de werkzaamheden. Op woensdag 18 januari 2017 vindt een informatie- en inspraakavond plaats in het gebouw van de Beverwijkse Harmonie Kapel aan de Groenelaan 74.

Inspraak

De informatie- en inspraakavond begint vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur start de presentatie waarbij het ontwerp wordt toegelicht. Aansluitend aan de presentatie is er de mogelijkheid om vragen te stellen en/of inspraakreacties in te dienen. De avond duurt tot circa 21.30 uur. Op de avond liggen formulieren klaar waarop een inspraakreactie kan worden ingevuld. De inspraakreacties middels het formulier of via de gemeentelijke website, kunnen worden ingediend van 5 januari tot en met 3 februari 2017.

 

Nieuwe inrichting

Door de gemeente is een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt. Er is een inrichting voorgesteld waarbij een nieuwe indeling wordt gemaakt van de rijweg, parkeerplaatsen, bomen en openbare verlichting. In de trottoirs komen nieuwe donkergrijze tegels. Tevens wordt een infiltratie- en drainageriool aangelegd voor het hemelwater. Onder de rijweg wordt een waterbergende fundering aangebracht om regenwater te infiltreren in de ondergrond.

 

Haagbeuk, beverboom of de Japanse notenboom

In de huidige Groenelaan staan 33 bomen. Er komen 14 bomen terug. Er zijn 3 soorten bomen geselecteerd die aangeplant kunnen worden. Dit zijn de Carpinus betelus ‘Frans Fontaine’ (haagbeuk), de Magnolia kobus (beverboom) en de Ginkgo biloba ‘Princeton Sentry’ (Japanse notenboom). De bewoners van de Groenelaan kunnen hun voorkeur bekendmaken, waarna de boom met de meeste voorkeur in de gehele straat wordt aangeplant.

De nieuwe bomen komen in de parkeerstrook, tussen de parkeervakken. Door de verbreding van de rijweg is er onvoldoende ruimte voor bomen in de trottoir. Doordat de bomen in de parkeerstrook komen, kunnen er niet zoveel bomen als in de oude situatie worden geplant.

Parkeren

In de nieuwe situatie komen 35 parkeervakken. Dat zijn er 3 minder dan in de huidige situatie. De verwachting is dat het verlies van 3 parkeervakken in de nieuwe situatie wordt opgevangen door het Harmonielaantje. Op het Harmonielaantje kunnen 20 auto’s parkeren waar gemiddeld ongeveer 14 auto’s staan.

De voortgang van het project is te volgen op de website van de gemeente onder Actueel > Projecten > Reconstructie Groenelaan.

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing