Hondenbezitters opgelet!

Door: Ab Jenema

IJMOND - Loslopende honden kunnen voor problemen zorgen in natuurgebieden. Zeker nu ,in het broedseizoen, wanneer veel dieren jongen krijgen. Daarom is er een voorlichtingscampagne gestart, waarin provincie Noord-Holland en Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties samenwerken. De campagne moet hondeneigenaren bewust maken van de ongewenste gevolgen van loslopende honden in de natuur, met name in het broedseizoen.

Vogels, vogelnesten, konijnen, hazen, reeën, dassen en ander wild moeten beter beschermd worden tegen verstoring door loslopende honden. Vogels verlaten hun nest waardoor legsels koud worden en eieren niet uitkomen. Reeën sterven door de stress van het opjagen of rennen zich in paniek dood in een hek. Maar ook jonge dieren worden gepakt door honden. Door meer voorlichting willen de partners hondenbezitters bewuster maken van de ongewenste invloed op de natuur, zeker in de broedtijd die duurt tot en met juli.

Strengere controles
Om de overlast door honden aan te pakken, gaan handhavers en toezichthouders extra controleren in de natuurgebieden. Hondenbezitters die zich niet aan de regels houden, kunnen een boete krijgen. Het verschilt per natuurgebied welke regels en voorschriften gelden. Op borden langs de toegangswegen en op de website van het gebied staan ze vermeld. Met de strengere controle hopen de betrokken partijen hondenbezitters meer bewust te maken van de schade die hun hond kan aanrichten. 

Samenwerking bij handhaving
Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Goois Natuurreservaat, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland Amsterdamse Bos, Waternet,  Politie, Recreatie Noord-Holland en Recreatie Midden-Nederland hebben afgesproken meer te gaan samenwerken op gebied van handhaving. De provincie Noord-Holland ondersteunt hen daarbij in samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN).

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing