Houtkachel aan? Je ziet het niet, maar het is er wel..

Door: Ab Jenema

IJMOND - Nu de kou weer in de lucht zit, gaan in steeds meer huizen de open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels aan. Deze kachels zorgen niet alleen voor verwarming, maar geven ook sfeer in huis. Echter kan stoken met hout voor omwonenden hinder en gezondheidsklachten veroorzaken. Ook wanneer je de rook niet ziet. Toch een vuurtje aan? Met deze tips kun je de uitstoot van schadelijke stoffen beperken.

Stooktips: juiste kachel, schoonmaken, droog hout
Zorg voor de juiste grootte kachel in verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen. Schoorstenen en rookkanalen moeten goed zijn afgestemd met de haard of kachel. Het is ook belangrijk dat u, tenminste één keer per jaar, uw schoorsteen door een erkend vakman schoon laat maken. Maak het vuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes en stook alleen droog, onbehandeld hout. Stook niet bij windstil of mistig weer.

Stooktips: Frisse lucht, controleer de vlam
Voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt is belangrijk, net als volledige luchttoevoer tijdens het stoken. U kunt dit zelf controleer door naar de kleur van de rook en de vlam te kijken. En als laatste: laat houtvuur vanzelf uitbranden. Door de stooktips te volgen houdt u rekening met uw buren en beperkt u overlast en gezondheidsklachten voor uw omgeving. Meer informatie over de tips kunt u vinden op www.milieucentraal.nl en www.odijmond.nl/houtrook.   

Gezondheidseffecten
Houtrook bevat ongezonde stoffen en draagt bij aan luchtverontreiniging. De GGD geeft informatie over mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan houtrook. Ook geven zij voorlichting over stoken met zo min mogelijk overlast en effect op uw gezondheid. Op www.ggdkennemerland.nl vindt u meer informatie over gezondheidseffecten van houtrook.

Visie Luchtkwaliteit 2017 – 2021
De vier IJmondgemeenten werken sinds 2012 samen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Initiatiefnemer van de Visie Luchtkwaliteit is het platform Milieu en Gezondheid waarin portefeuillehouders gezondheid en milieu van de vier IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest zijn vertegenwoordigd. Afgelopen vier jaar werkte dit platform nauw samen met Omgevingsdienst IJmond en GGD Kennemerland. Meer informatie vindt u op www.odijmond.nl/luchtkwaliteit.

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing