Hulp bij energierekening kwetsbare huishoudens

Door: Jan Pronk

Gemeente Beverwijk start aanpak besparing

Hoge energieprijzen vragen om actie
De gemeente gaat kwetsbare huishoudens helpen met het verlagen van de energierekening.
De gasprijzen stijgen en hierdoor ontstaat er bij huishoudens steeds vaker problemen om de
rekeningen te betalen. Er zijn huishoudens in Beverwijk met hoge energiekosten, die wonen
in een huis dat niet goed is geïsoleerd en hebben een laag inkomen. Zij leven in
energiearmoede. Door de stijgende gasprijzen wordt deze groep groter en is snel actie
nodig. Het Rijk heeft voor Beverwijk € 231.587 ter beschikking gesteld om aan de slag te
gaan.

Snelle besparing
In Beverwijk richten we ons allereerst op snelle besparing op gas- en elektriciteitsrekeningen
voor onze inwoners met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau. Dit kan door
besparingsmiddelen aan te bieden en te helpen installeren. Denk aan tochtstrippen,
radiatorfolie en ledverlichting. Daarnaast valt vaak nog veel te winnen door handige tips en
informatie te delen en in de wijk beschikbaar te stellen via wijkcampagnes en
energiecoaches. Op dit moment wordt de exacte werkwijze voorbereid.
’’We laten kwetsbare inwoners in Beverwijk niet in de kou staan. Iedereen wil immers graag
een warm huis. Daarom ben ik blij dat we nu snel kunnen starten met de aanpak van
energiearmoede.’’ Nevin Özütok, wethouder Duurzaamheid

Samenwerking is het sleutelwoord
Om onze kwetsbare huishoudens te helpen is inlevingsvermogen, kennis van de
verschillende wijken, daadkracht, gerichte oplossingen en snelheid nodig. We laten onze
kwetsbare inwoners niet in de kou staan. Door samen te werken en kennis en krachten te
bundelen, kunnen we dit voorjaar nog van start. Energiecoöperatie ECOBeverwijk, de
woningbouwcorporaties en Omgevingsdienst IJmond zijn hierin waardevolle partners.
Wijkgericht advies, tips en hulp bij isolatie vormen de eerste stap.

We gaan in gesprek
Wethouder Duurzaamheid Nevin Özütok, gemeente Beverwijk gaat dinsdag 8 maart samen
met een energiecoach van ECOBeverwijk bij een gezin op bezoek. Zij gaan samen in
gesprek om te horen wat dit gezin nodig heeft om hun energierekening te verlagen.
Beverwijk, 8 maart 2022

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing