IJmond stelt nieuwe visie Luchtkwaliteit vast

Door: Ab Jenema

IJMOND - De vier IJmondgemeenten werken sinds 2012 samen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. In 2012 stelden zij de regionale Visie Luchtkwaliteit 2012-2016 vast. In september is deze visie geëvalueerd. De afgelopen vier jaar zijn diverse maatregelen met een positief effect op de luchtkwaliteit gerealiseerd. De nieuwe visie zet in op verdere daling van de luchtverontreiniging. 

Visie Luchtkwaliteit 2017-2021
Onderdeel van de evaluatie van de visie 2012-2016 waren interviews met diverse stakeholders als wijkplatforms, Tata Steel, Haven Amsterdam en Provincie Noord-Holland. De interviews hebben gediend als input voor de visie Luchtkwaliteit 2017-2021. De nieuwe visie bouwt voort op de successen uit de geëvalueerde visie. Ook in de komende periode moet er een balans zijn tussen diverse ontwikkelingen en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Zo is er wederom aandacht voor bronaanpak, mobiliteit en stimulering van schone brandstoffen. Ook is er weer aandacht voor het gezondheidsaspect bij ruimtelijke ontwikkelingen.  

Lokaal meer aandacht
De IJmondgemeenten willen luchtkwaliteit hoog op de agenda houden, met de visie 2017-2021 willen zij inzetten op een verdere daling van de bijdrage van lokale bronnen aan de luchtkwaliteit, zoals verkeer en industrie. Hierdoor krijgt de lokale luchtkwaliteit meer aandacht en wordt ingezet op een regionale verbetering van de luchtkwaliteit.  Hierbij wordt voornamelijk ingezet op schonere industrie en schonere mobiliteit. Daarnaast wordt er gewerkt aan maatregelen die de gezondheid van mensen in de IJmond beschermen en bevorderen. Ook wordt onderzocht of de toekomstige Omgevingswet mogelijkheden biedt om lokaal strengere normen voor luchtkwaliteit vast te stellen. 

Vaststellen visie
Op 17 januari hebben de IJmondgemeenten de visie Luchtkwaliteit 2017-2021 vastgesteld. Het college stelt voor de visie in de IJmondcommissie te bespreken waarna het door de eigen raad vastgesteld kan worden.

 

Platform Milieu en Gezondheid
Initiatiefnemer van de Visie Luchtkwaliteit IJmond is het platform Milieu en Gezondheid waarin portefeuillehouders gezondheid en milieu van de vier IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest zijn vertegenwoordigd. De afgelopen vier jaar werkte dit platform nauw samen met Omgevingsdienst IJmond, GGD Kennemerland en Provincie Noord-Holland.

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing