IJmondgemeenten organiseren gesprek over TATA Steel

Door: Ab Jenema

IJMOND -Afgelopen week spraken betrokken bestuurders van Beverwijk, Heemskerk en Velsen met gedeputeerde Tekin en met de directie van Tata Steel. Onderwerp van gesprek waren de stofoverlast, grafietregens en de zichtbare gele wolken. Omdat onder inwoners van de IJmondgemeenten ook vragen leven over deze incidenten organiseren we op 11 december a.s. een avond waar we in gesprek gaan met inwoners.

In gesprek met onze inwoners op 11 december
We merken dat onze inwoners vragen en zorgen hebben over stofoverlast en uitstoot van de afgelopen weken. Daarom organiseren de IJmondgemeenten op 11 december een bijeenkomst die waarschijnlijk in Velsen-Noord gaat plaatsvinden. Daar gaan we in gesprek met inwoners over hun zorgen en wat voor hen goede oplossingen zouden zijn. We streven er naar deze avond voor te bereiden met wijkplatforms, GGD, Omgevingsdienst IJmond, Tata Steel en de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Adnan Tekin zal ook deze avond aanwezig zijn. Deze avond staat los van de avond die op 28 november wordt georganiseerd door de provincie Noord-Holland. Deze is met name bedoeld voor de inwoners van Wijk aan Zee.

Geen formele rol
Staalverwerker Tata Steel staat op het grondgebied van Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De gemeenten hebben geen formele rol naar Tata Steel in de vergunningverlening, toezicht en handhaving als het gaat om Tata Steel. Dat is aan de provincie Noord-Holland. Wij zijn als gemeenten wel verantwoordelijk voor de volksgezondheid. We houden daarom nauwgezet in de gaten wat er gebeurt in de lucht. We zetten ons in om blijvend aandacht te vragen voor goede afspraken over vergunningverlening, toezicht en handhaving door de provincie. Goede, transparante en tijdige communicatie door Tata Steel met inwoners en andere belanghebbenden is een aandachtspunt. Dat vinden we belangrijk! Dit doen we door gesprekken te voeren met Tata en de provincie Noord-Holland maar ook door het gesprek tussen inwoners, provincie Noord-Holland, GGD en Tata Steel te faciliteren.

 

Vertrouwen en transparante communicatie
Wonen en industrie gaan in onze gemeenten hand in hand. Met Tata Steel hebben we een staalfabriek in de regio waar we trots op mogen zijn en waar bovendien veel van onze inwoners werken. Onze inwoners moeten vertrouwen hebben in de zorg van het bedrijf voor de omgeving. De grafietregens, ontsnapping van gele wolken, vijftien boetes in korte tijd voor milieudelicten én de gebrekkige communicatie daarover maken dat er twijfels ontstaan of er voldoende oog is voor het belang van inwoners van de IJmond.

 

Gesprekken met Tata Steel en provincie Noord-Holland
De gesprekken vorige week gingen over de incidenten op zich maar ook over de communicatie en het gebrek aan transparantie. Ook spraken we over de zorgen van inwoners over hun gezondheid. Nog steeds is onduidelijk welke gezondheidsconsequenties de incidenten van de afgelopen weken al dan niet hebben voor onze inwoners. Met de provincie Noord-Holland spraken wij over wat zij kunnen doen om door vergunningverlening dit soort situaties zoveel mogelijk te voorkomen en hoe we beter gezamenlijk kunnen optrekken. Bij de provincie hebben wij gevraagd om helderheid over de vergunningen van Tata en inzicht in de handhaving daarop. We hebben aangedrongen op onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van deze incidenten en in zijn algemeenheid naar de reguliere bedrijfsvoering van Tata.

 

 www.ijmondsamenwerking.nl

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing