IJmondse ondernemers bundelen krachten op klimaatopgave

Door: Jan Pronk

Foto’s: Reinder Weidijk

IJMOND - Op 21 februari overhandigde Leen Wisker, voorzitter OV IJmond, een manifest aan gedeputeerde Ilse Zaal van provincie Noord-Holland, tijdens de bijeenkomst IJmond
Energiek 2040-2050 bij Marquette in Heemskerk. Het manifest gaat over het belang van de maakindustrie en de haven gebonden bedrijven voor de IJmondregio en de wil om de
eerste groene industriezone van de wereld te worden. Het manifest is ondertekend door
46 beeldbepalende bedrijven en organisaties in de IJmond.

De ondernemers uit de IJmond willen zich uitspreken en dit doen ze via de Ondernemingsvereniging IJmond. Leen Wisker: “De belangrijkste redenen om de eerste
groene industriezone te willen worden is om aan de klimaatopgave te voldoen en de
(regionale) volksgezondheid en leefbaarheid te verbeteren. De weg ernaar toe is echter een
lastige. Elke transitie is lastig. Dat zal voor de meesten van ons gelden, maar geldt ook voor
het bedrijfsleven. Dat laat onverlet dat de industrie wil verduurzamen en vergroenen. Het is
in ons aller belang om de klimaatdoelstellingen te behalen en gezondheid en leefbaarheid te
bevorderen. De industrie neemt haar verantwoordelijkheid, maar het is niet van vandaag op
morgen gerealiseerd.”

Gedeputeerde Ilse Zaal spreekt haar waardering uit: “Ik wil de bedrijven en OV IJmond
complimenteren voor het manifest. De ambities komen sterk overeen met de ambities die er
binnen de provincie Noord-Holland zijn voor de metropool regio Amsterdam en voor deze
regio. De ambities halen wij als overheid nooit zonder de ondernemers en het onderwijs. Wij
nemen het aanbod dan ook graag aan om nog meer met elkaar samen te werken en in
gesprek te blijven.”

De partijen hebben met de handtekening onder het manifest aangegeven dat zij zich nog
meer gaan inspannen voor de regionale energietransitie, innovatie en het onderwijs en ze
willen de inzet binnen de publiek private samenwerking Techport vergroten, versterken en
uitbreiden. Henno van Horssen, programmamanager Techport: “We hebben in de regio al
een sterk ecosysteem van grootbedrijf, innovatief mkb en startups. Het beroepsonderwijs
werkt goed samen met de bedrijven. En bijna 40% van de jongeren kiest voor een technische
opleiding op het vmbo. Hiermee horen we landelijke bij de beste regio’s. Wij zijn trots dat
deze bedrijven het manifest ondersteunen en samen willen werken binnen Techport om de
eerste groene industriezone van de wereld te worden.”

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing