Informatieavond over geluidsmaatregelen wegverkeer in gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen

Door: Jan Pronk

IJMOND - Op dinsdag 12 maart organiseert Omgevingsdienst IJmond namens gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen een informatieavond over geluidsoverlast door wegverkeer. Tijdens deze avond laten we zien welke maatregelen we de afgelopen jaren hebben genomen en waar we de aankomende jaren aan willen werken.

Omgevingsdienst IJmond informeert ook namens uw gemeente over de knelpunten waar geluidsoverlast kan zijn.

Meld u voor 8 maart aan via www.odijmond.nl/geluid-wegverkeer
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen zich vóór 8 maart 2024 aanmelden voor de informatieavond via www.odijmond.nl/geluid-wegverkeer. De informatieavond vindt plaats bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b in Beverwijk. De avond start op dinsdagavond 12 maart om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Op de aanmeldpagina vindt u het volledige programma.

Geluidmaatregelen
Elke vijf jaar brengt uw gemeente in beeld wat de impact is van wegverkeer op de woningen. Daarna stelt de gemeente een Actieplan Geluid Wegverkeer op. Dit Actieplan gaat over de wegen waarvoor de gemeente bevoegd gezag is. In het Actieplan staat een overzicht van alle aandachtspunten én staat beschreven welke maatregelen nodig zijn om, waar het gaat om lawaai van wegverkeer, de overlast te verminderen. Mogelijke maatregelen zijn stil asfalt, gevelisolatie, verlaging van de snelheid van autoverkeer of zelfs geluidschermen. Meer informatie is te vinden op www.odijmond.nl/geluid. Op deze pagina leest u ook over het huidige Actieplan Geluid.

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing