Informatieavond rioolaanpassing Graaf Janstraat e.o.

Door: Ab Jenema

BEVERWIJK – Vanaf het voorjaar van 2018 worden werkzaamheden uitgevoerd in de Graaf Janstraat en omliggende straten. De werkzaamheden zijn in twee gebieden uit te splitsen, namelijk het gebied ten westen en ten oosten van de Schans. Het gaat hier om aanpassingen aan het trottoir, de rijweg en het riool. Voor een aantal straten is tevens een nieuw inrichtingsplan gemaakt. Daarom vindt op woensdag 29 maart 2017 van 19.00 tot 21.30 uur een informatie- en inspraakavond plaats, in de bedrijfskantine van het Stadhuis aan het Stationsplein 48. Iedereen is van harte welkom tijdens deze avond.

Inspraak
Om 19.00 uur begint de inloop van de informatie- en inspraakavond. Rond 19.30 uur start de presentatie en toelichting van de plannen en het voorlopig ontwerp. Daarna bestaat de mogelijkheid om per straat of gebied vragen te stellen, inspraakreacties in te dienen en/of een reactie achter te laten op de reactieformulieren. De avond duurt tot circa 21.30 uur. De inspraakreacties kunnen worden ingediend tot 11 april 2017.

Wat gaat er gebeuren?
De gemeente is na de hevige regenval van juli 2014 gestart met rioolaanpassingen aan de Kop van de Haven en bij de Aagtenpoort. Daarnaast zijn aanpassingen uitgewerkt aan de riolering, het trottoir en de rijweg op locaties waar wateroverlast is ontstaan. Naast deze werkzaamheden gaat de gemeente nu ook lokaal aanpassingen doen. Bij een herhaling van een dergelijke regenbui in de toekomst moet het regenwater op een goede wijze afgevoerd en/of gecontroleerd worden.

 

Tussen de Hendrik Mandeweg, Graaf Florislaan, Spoorsingel en Koude Horn worden werkzaamheden uitgevoerd aan de riolering, drainage en inrichting van delen van de openbare ruimte.
In de Sionstraat, Graaf Janstraat (tussen de Schans en Graaf Florislaan), Van Breenstraat en een deel van de Oever wordt het riool vervangen en wordt een drainage aangelegd. Omdat hiervoor de rijweg, parkeervakken en trottoirs worden opgebroken en vervangen, is voor deze straten een nieuw inrichtingsplan gemaakt. Zo worden er in de nieuwe situatie ook bomen aangeplant. Per straat zijn drie soorten bomen voorgesteld waar bewoners uit kunnen kiezen. De meest gekozen soort boom wordt uiteindelijk aangeplant.

Voor de Jacob van Deventerstraat, Graaf Janstraat (tussen de Schans en Bloksteeg), het voetpad langs de Spoorsingel en op de Schans zijn kleine aanpassingen aan de bestaande inrichting nodig. Hier hoeft het riool niet vervangen te worden. In de Van Hogendorpstraat wordt het riool wel vervangen en wordt drainage aangelegd.

Ook speelplek de Oever wordt heringericht. Hiervoor is nog geen ontwerp gemaakt. Op 29 maart tijdens de informatieavond wil de gemeente alvast ideeën ophalen over de speeltoestellen en het uiterlijk van de speelplek. Tevens kan op de avond aangegeven worden of men deel wil nemen aan de werkgroep Speelplek de Oever. De eerste bijeenkomst van deze werkgroep vindt plaats op woensdagmiddag 5 april 2017 om 15.00 uur op locatie van de speelplek.

De voortgang van het project is te volgen op de gemeentelijke website onder Actueel > Projecten > Rioolaanpassing Graaf Janstraat e.o. Op deze pagina zijn tekeningen en aanvullende informatie van de inrichting en aanpassingen te zien.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing