Jonge vrouwen vaker misselijk door chemo

Door: Raimond Bos

 

Ook vermoeidheid speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van leven. “In de praktijk blijkt er vaak geen verband te bestaan tussen de gerapporteerde vermoeidheid van de patiënt en de voorgeschreven medicatie. Patiënten wordt vaak geadviseerd het rustig aan te doen, terwijl in richtlijnen wordt aanbevolen de patiënten te stimuleren actief te blijven. Slechts de helft van de bij mijn onderzoek betrokken patiënten kreeg de volgens richtlijn medicamenteuze behandeling voor vermoeidheid.” Hilarius keek niet alleen naar uitkomsten van kwaliteit van leven metingen voor haar proefschrift. Ook onderzocht ze de waarde van deze vragenlijsten voor de individuele patiëntenzorg. “Het verbetert de communicatie met de patiënten en geeft de zorgverleners meer inzicht in hoe het met de patiënt gaat. Het heeft echter slechts in beperkte mate invloed op het handelen van zorgverleners. Dit komt waarschijnlijk doordat er geen heldere behandeltrajecten aan gekoppeld zijn. De handvatten ontbreken nu nog. Ik zou graag zien dat ook hier vervolgonderzoek naar komt,” aldus de ziekenhuisapotheker uit het RKZ.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing