Kerstconcert 2023 Songs for You.

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK - Op zaterdagmiddag 23 december 2023 geeft het cgk Songs for You het jaarlijkse kerstconcert in de St. Agathakerk.
Het koor wordt begeleid door een Combo van het Holland Symfonie Orkest en aan de vleugel Arthur Postma.
De algehele leiding is in handen van dirigent Aldert Fuldner.
 
Aanvang concert is 16:00 uur in de St. Agathakerk, Breestraat 93, 1941 EG te Beverwijk.
De zaal is open om 15:15 uur.
Toegangsprijs € 22,50 incl. koffie/thee.
In de voorverkoop € 20,00. Start dinsdag 28 november 2023.
Kinderen t/m 12 jaar € 12,50
 
Verkoop kaarten via koorleden of [email protected]
Of door overmaking van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer
NL57 RABO 0335 3147 40 t.n.v. cgk Songs for You met vermelding van het aantal kaarten. Kaarten liggen klaar bij de kassa. U kunt ook toegangskaarten kopen bij de entree van de kerk voor aanvang van het concert. Graag betalen per pin.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing