Kinderen krijgen kans om creativiteit te ontwikkelen

Door: Ab Jenema

IJMOND - Landelijke subsidie toegekend voor cultuureducatie op scholen Beverwijk en Heemskerk. De aanvraag van het Cultuurcentrum Heemskerk en het Centrum voor de Kunsten Beverwijk bij het Landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie is toegekend. Dit betekent dat er voor de komende 4 jaar voor  basisscholen in Beverwijk en Heemskerk extra budget beschikbaar is om te investeren in goed cultuuronderwijs.

De regeling Cultuureducatie met kwaliteit bevordert dat ieder kind de kans krijgt om zijn creativiteit te ontwikkelen. Het gaat om een bedrag van jaarlijks €22.000 voor de 3 Heemskerkse scholen Het Tweespan, De Zevenhoeven en Het Rinket. Hiermee wordt op elke school geïnvesteerd in extra muziek en cultuurlessen onder schooltijd door kunstvakdocenten, in bijscholing van de schoolleerkrachten en in projecten en voorstellingen. Hierbij wordt samengewerkt met partners zoals St Caecilia, de bibliotheek, het Kennemer theater en Dance studio Patty.

Het Centrum voor de kunsten Beverwijk is op dit moment actief op zeven Beverwijkse scholen.  Met  een jaarlijkse bijdrage van €22.200 van het fonds willen zij  hun al ontwikkelde  leerlijn ABC Cultuur aanscherpen en, naast het enthousiasmeren van  nieuwe scholen, werken aan een stevige infrastructuur voor cultuureducatie in Beverwijk. Dit doen zij in samenwerking met partners zoals de bibliotheek, Museum Kennemerland, Beeldenpark Zee van Staal, Kennemer Theater en KeK exposities.

De toegekende bedragen van €22.000 voor Heemskerk en €22.200 voor Beverwijk worden gematcht met dezelfde bedragen vanuit de gemeentelijke subsidies aan het Cultuurcentrum Heemskerk en Centrum voor de Kunsten Beverwijk. Er is dus in totaal €88.400 beschikbaar om de plannen te realiseren waarmee de cultuureducatie in Beverwijk en Heemskerk sterk verbeterd wordt.

Voor de scholen in Beverwijk en Heemskerk betekent de subsidietoekenning dat er komende jaren meer aandacht en budget is voor muziek, dans, theater en beeldende vorming. Hiervan profiteren niet alleen de leerlingen; er wordt ook geïnvesteerd in de begeleiding van leerkrachten door kunstvakdocenten. De kunstvakken zullen worden opgenomen in het schoolbeleid waardoor dit een duurzame investering is waar de scholen en de leerlingen nog jaren de vruchten van zullen plukken. 

Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk en het Cultuurcentrum Heemskerk zien in deze regeling een mooie aanleiding om meer samen te gaan werken op het gebied van cultuureducatie. Zo gaan zij de kunstvakdocenten die op de scholen gaan werken samen trainen, ontwikkeld materiaal en programma’s uitwisselen en gezamenlijke activiteiten voor de scholen organiseren. De twee organisaties gaan voor de deelnemende scholen uit Heemskerk en Beverwijk netwerkbijeenkomsten opzetten waar de scholen onderling ervaringen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Eens per jaar wordt er een bijeenkomst voor leerkrachten georganiseerd waar ze verschillende workshops en trainingen kunnen volgen om zelf beter in staat te zijn om  cultuurlessen aan hun eigen groep te geven. Deze jaarlijkse conferentie zal in het najaar 2017 in het Kennemer Theater worden georganiseerd en in 2018 in Heemskerk. De ontwikkelingen van ABC Cultuur kun je volgen op Facebook en www.abccultuur.nl.  Meer informatie over de cultuurlessen van het Cultuurcentrum Heemskerk is te vinden op facebook en www.cultuurcentrumheemskerk.nl

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing