Kruispunt Warande-Zeestraat wordt een groene rotonde

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK – Nieuwe verkeerslichten, nieuwe verkeerslichten met prioriteit voor de fietser of
een rotonde. Inwoners, wijkraden en belanghebbenden konden tot 24 november reageren op de
verschillende varianten voor het kruispunt Warande-Zeestraat. Uit de reacties blijkt dat er
voldoende draagvlak is voor een rotonde. Gemeente Beverwijk gaat daarom het ontwerp voor de
rotonde verder uitwerken. De verwachting is dat begin 2020 een voorlopig ontwerp klaar is.

Wijkraden en fietsersbond

De gemeente heeft gesproken met de wijkraden rondom dit kruispunt. Zij hebben een voorkeur
voor de rotonde. Het handhaven van de monumentale bomen en de groene uitstraling vinden zij
erg belangrijk. Daarnaast spreekt de afname van de hoeveelheid asfalt en het verdwijnen van de
vele verkeerslichten hen aan.
Ook de Fietsersbond is geraadpleegd. Een rotonde vinden zij een veilige oplossing. Het
vervangen van de huidige verkeerslichten vinden zij géén goede optie. Dit voldoet niet aan de
eisen van de Doorfietsroute, waar de raad in juni 2018 juist mee heeft ingestemd.

Reacties inwoners

Voor direct omwonenden is een inloopavond georganiseerd. Het merendeel van de omwonenden
reageerde positief op de rotonde. Vervolgens konden inwoners nog reageren via de website van
de gemeente. De meningen van de inwoners zijn verdeeld. Een kleine meerderheid wil het
kruispunt behouden. Deze inwoners zijn bang dat er te veel verlies van groen is als er een
rotonde komt. En ze vinden de kosten voor de aanleg van de rotonde te hoog.

Voorlopig Ontwerp

Inwoners en wijkraden gaven veelvuldig aan dat het punt Warande-Zeestraat een groen gebied
moet blijven. Ook is de zorg geuit over de veiligheid van fietsers op de rotonde. Deze punten
neemt de gemeente mee in de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp.

De rotonde zorgt voor meer groen

De rotonde maakt het kruispunt Warande-Zeestraat groener. Voor de rotonde is namelijk minder
asfalt nodig. Langs de Zeestraat en op het Westerhoutplein verdwijnen de voorsorteervakken.
Daardoor kunnen naast de wegen bredere groenstroken aangelegd worden. Op verzoek van
inwoners gaat de gemeente extra bomen planten. Zes bomen moeten naar een andere plek op
dit punt. Dit zijn jonge bomen, waardoor het verplanten van deze bomen goed mogelijk is.

Minder kosten voor gemeente Beverwijk

De totale kosten voor de aanleg van de rotonde zijn hoger dan de kosten voor het vervangen van
de verkeerslichten. Maar voor de aanleg van een rotonde krijgt de gemeente een subsidie van de
Provincie Noord-Holland. Na aanleg van een rotonde zijn er géén beheer- en onderhoudskosten
meer voor de verkeersregelinstallatie. En geen kosten voor vervanging van het asfalt. De kosten
voor de gemeente zijn daardoor lager.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing