Laat uw mening horen over de weg naar aardgasvrij Beverwijk

Door: Ab Jenema

BEVERWIJK - Tussen nu en 2050 gaan we steeds meer duurzame energie en warmte gebruiken. Om ons huis te verwarmen, om te koken, om te douchen. Samen zorgen we ervoor dat we duurzaam, maar ook toekomstbestendig gaan wonen. Hoe denkt u over aardgasvrij wonen? Vul de vragenlijst in via www.odijmond.nl/aardgasvrij-beverwijk.

Transitievisie Warmte
De gemeente werkt aan een Transitievisie Warmte (TVW), een tijdspad waarin beschreven wordt wanneer welke wijk in gemeente Beverwijk van het aardgas af kan. Inmiddels hebben de gemeente en Omgevingsdienst IJmond alle technische informatie verzameld in bijeenkomsten met partijen als Pwn, ECOBeverwijk, Hoogheemraadschap Noorderkwartier, Pré Wonen, HVC, Liander en Stedin.

Vragenlijst
Omdat een fysiek samenkomen niet mogelijk is, wil de gemeente inwoners uitnodigen om via een vragenlijst aan te geven hoe zij denken over aardgasvrij wonen. Ook wil de gemeente weten hoe inwoners betrokken willen worden bij het overstappen op duurzame warmte. Uw antwoorden worden meegenomen in het uitwerken van de eerste definitieve Transitievisie Warmte (TVW).

Vul de vragenlijst in via www.odijmond.nl/aardgasvrij-beverwijk. Uw reactie is van grote waarde. De antwoorden worden verwerkt in de eerste definitieve Transitievisie Warmte (TVW). Ook bent u van harte welkom bij de digitale bijeenkomsten op 22 februari en 8 maart, aanmelden kan via bovenstaande link.

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing