Laatste mantelbuis TenneT vanaf strand Velsen onder duinen getrokken voor aansluiting windpark 'west Beta'

Door: Jan Pronk

VELSEN / WIJK AAN ZEE – Vanaf het strand van Velsen is afgelopen vrijdag ook de tweede en laatste mantelbuis onder de duinen door getrokken voor de aanlanding van de zeekabels voor het offshore windpark Oranjewind. Dit windpark wordt op zee gebouwd en geëxploiteerd door energiebedrijf RWE. In deze lege kunststofbuizen komen straks de zeekabels te liggen waarmee TenneT de duurzame windstroom aan land brengt.

Voor aannemer NRG is dit de zesde keer dat zij dit technische huzarenstukje succesvol hebben uitgevoerd. De eerste vier keer gebeurde dat in 2022 bij Heemskerk/Wijk aan Zee voor de aansluiting van de twee windgebieden Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). In de afgelopen vier weken zijn daar ook de twee ondergrondse gestuurde boringen voor het windgebied Hollandse Kust (west Beta) aan toegevoegd.

Mooi zandpakket

Net als bij de vorige boring kwam de ploeg van boormeester Cor Versluis tot op een diepte van 30 meter geen afwijkingen tegen, zoals stenen of schelpenbanken. "Maar een mooi zandpakket dat mooie tegendruk bood en daarmee ook boring nummer zes soepel liet verlopen", aldus projectleider Johannes Becker namens aannemer NRG. "Ook voor deze boring hebben we vanaf het werkterrein in het Beeldenpark Een Zee van Staal en het 'zandkasteel' op het strand naar elkaar toe geboord."

Stopcontact op zee

Op 50 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee plaatst TenneT volgend jaar een 'stopcontact op zee'. Daarop worden de windturbines die windparkexploitaint en -bouwer RWE op zee laat bouwen vervolgens aangesloten. Voor de aansluiting van dat stopcontact op het landelijke elektriciteitsnet zal aannemer NBOS volgend jaar twee elektriciteitskabels in de zeebodem installeren. Achter de duinen worden deze zeekabels met 'grote kroonstenen' in zogenoemde mofputten ondergronds gekoppeld aan de kabels op land.

Ondergrondse verbinding

Voor de aansluiting van 'West Beta' maakt aannemer NRG in totaal zes boringen. Twee onder de duinen door en vier op land voor de elektriciteitskabels die de stroom naar het transformatorstation in Wijk aan Zee brengen. Vanaf het transformatorstation heeft TenneT de kabels voor 'west Beta' in 2021/2022 tegelijk met die van 'noord' en 'west Alpha' laten leggen tot aan het hoogspanningsstation langs de A9 bij Beverwijk. Daar brengt TenneT de stroom straks in het landelijke elektriciteitsnet.

Op schema

Met ook een vinkje achter de tweede succesvolle intrekoperatie liggen de werkzaamheden voor 'west Beta' bij Velsen mooi op schema. "Zo zijn we volgend voorjaar op tijd klaar om de zeekabels te ontvangen die de aannemerscombinatie NBOS gaat installeren", zo laat omgevingsmanager Richard Koenders namens TenneT weten. "Als alles verder volgens de planning verloopt, hopen we komende zomer op tijd klaar met de werkzaamheden op het strand. Wel met de aantekening dat werken op zee afhankelijk is van golfhoogte en wind."

Ontmanteling zandkasteel

Zodra de boormachine vanaf het strand verplaatst is voor de laatste twee ondergrondse boringen op land, wordt het 'zandkasteel' in de Kerstperiode weer afgebroken. Op aangeven van Rijkswaterstaat zal de 15.000 kuub zand ter plekke naar de branding worden gebracht, zodat de zee het op natuurlijke wijze weer zal uitvlakken.

Installatie zeekabels

Begin februari draagt NRG de werkterreinen over aan NBOS, waarna die aannemer de voorbereidingen zal treffen voor het intrekken en het begraven van de zeekabels in het strand en de zeebodem.

 

 

 

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing